Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Ådring

Malemetode for imitering av tresorters overflate. En lasur påføres flaten og gis et egnet mønster ved bruk av kam, pensel eller fille.

Kilde: BoligABC

Åk

Se svalehale
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åke inn

Felle inn et trestykke med svalehale.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åladstokk

Se stavlægje (A).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Ålesundspanel

Liggende panel med rett skrådd eller konkav fuge. Kan være falset eller pløyet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Årringbredde

Gjennomsnittlig bredde av de årringer som ligger lenger enn 25 mm fra margen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Ås

(A) Bjelke som hovedbæring for taktro, lagt i bygningens lengderetning. (B) Bjelke som sekundærbærer for taktro, lagt i bygningens lengderetning. Blir båret av sperrer.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åsing

Se åsling.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åsingsbord

Tykke bord benyttes i sperretak. Tjener som åslinger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åskloss

Kloss festet på sperre som understøttelse for ås.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åsling

Ås med liten dimensjon.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åsstav

Stav som står på trånnbukk eller bukkerygg og understøtter en ås.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åsstrever

Stang som står på skrå fra beten og opp til mønsåen i ei stavline for å støtte røstet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åsstøtte

Se åsstav.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Åstak

(A) Tak med få sperrebind som bærer mange horisontale bjelker (åser) som igjen bærer taktro og tekking. Sperrebind kan være erstattet med laftekonstruksjoner. (B) Tak hvor troa ligger på åser og/ eller rafter.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen