Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Palisadevegg

Vegg av tettstilte, jordgravne staver.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Pall

Se veggbank.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Panel

Kledning utvendig og innvendig på vegger og tak (himling). Se trelast.
Kilde: BoligABC

Panel

Utvendig og innvending veggkledning av tre.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Panelfot

Panels nederste ende.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Panelliv

Yttersiden av ferdig panel.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Parapettak

Tak hvor yttervegger er ført et stykke over takplanet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Pariserblått

Første gang framstilt i 1704, kalles også preusserblått eller berlinerblått og er et kraftig pigment med svakt grønlig skjær. Meget kostbar.
Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Parkett

Gulvmateriale som er limt sammen av flere lag med nåletre med et slitelag av hardved, ofte eik. Kan også være massiv hardved.
Kilde: BoligABC

Patinere

Å behandle en overflate slik at den ser gammel ut.
Kilde: BoligABC

Pavillontak

Se mansardtak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Perlekvist

Frisk eller tørr kvist 7 mm eller mindre.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Permabilitet

Vanngjennomtrengelighet
Kilde: BoligABC

Permeabilitet

Et uttrykk for hvor lett vann (eventuelt andre typer væsker eller stoffer) kan trenge inn i eller gjennom betongen.
Kilde: Eldar Juliebø

Pigment

Finkornet, uløselig pulver som brukes i maling for å gi bl.a. god dekkevne og farge.
Kilde: BoligABC

Pilhøyde

En sides største avvik fra en rett linje.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Plan- og bygningsloven

Plan- og bygningsloven gjelder for byggeprosjekter og har bestemmelser som omfatter planlegging, kontroll og godkjenning av byggevirksomhet.Den har en plandel og en bygningsdel.
Kilde: BoligABC

Planbestemmelse

Til en kommuneplan eller reguleringsplan kan det lages konkrete bestemmelser som sier noe om hvordan bygg skal plasseres og formes. Sier noe om et steds ønskede utvikling. Se kommuneplan og reguleringsplan.
Kilde: BoligABC

Plank

(A) Stokk som er kløyvd og hugget til dimensjoner over 1 3/4" tykkelse og 2 1/2" bredde. Minste plank er 2"3". (B) Skurlast med tykkelser 1 1/2"-4" og bredde fra 4"-9". (C.) Skurlast med tykkelse 38 mm - 100 mm, og bredde minst to ganger tykkelsen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Planke

Se halvbjelke.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Planke

Trelast med tykkelsesmål 38 millimeter eller større og bredde 75 millimeter eller større. Se trelast.
Kilde: BoligABC

Plankehus

Se hus av reisverk (C.)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Plankelaft

Lafting hvor materialene er planker med not og fjær. Kalles også sagskåret laft.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Plannov

Laftet hjørne hvor stokkene ikke har endestykker som stikker ut fra veggen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Ploghøvel

Høvel til å høvle not og fjær med.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Pløyning

Se not og fjær.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Portlandsement

Hydraulisk bindemiddel som er fremstilt ved at portlandklinker og gips males sammen til et fint pulver.
Kilde: Eldar Juliebø

Post

(A) Loddrett stole som går fra overkarm til underkarm i vindu som har to eller flere rammr i bredda. (B) Vannrett stolpe som går fra sidekarm til sidekarm i vundu som har to eller flere rammer i høyda. (C.) Se dørstople. (D) Underkarm i vindu.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Pozzolant materiale

Materiale med evne til å danne en hydraulisk blanding sammen med lesket kalk eller med kalsiumhydroksid som dannes ved portlandsementenes hydratiseringsreaksjoner. (NS 3420:1999)
Kilde: Eldar Juliebø

Preparering

Forbehandling i form av grunning, oljing, maling, seising eller limdrenking for å binde løstsittende partikler til underlaget, redusere limforbruket ved oppsetting av tapet, vev eller papir, for å gi bedre feste, eller for å gi underlaget ensartet farge.
Kilde: BoligABC

Priming

Se grunning.
Kilde: BoligABC

Profilet

Se oppslagsplanet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Pukk

Knust stein med kornstørrelse 20 - 80 millimeter.
Kilde: BoligABC

Pukk

Stein fremstilt ved knusning.
Kilde: Eldar Juliebø

Pulpitur

Galleri (i kirkebygg)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Pulttak

Se takform/taktyper.
Kilde: BoligABC

Pulttak

Tak med takflate kun til en side.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen. Ill: Lars Hammarlin, Svenska bygnadsvårdforeningen

Puss

Beskyttende lag av mørtel/pussmørtel påført vegger, gulv og himling, og utvendige fasader, som oftest på murverk eller betong.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Pute

(A) Underste bjelken i en bygning som settes opp på kar eller stolper. (B) Se sadeltre. (C.) Bjelke, vanligvis horisontal, for kraftoverføring mot støttevegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Pyramidehjelm

Lav hjelm med firkantet grunnplan.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Pølsefuger

Dekorative fuger med en buet form som står litt ut fra murverket.
Kilde: Fortidsminneforeningen