Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Bakhon

Se bakhun
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bakhun

Bord med bare en skåret side; ytterste bord som skjæres av stokken.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bakksag

Sag med ryggskinne.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Baldakin

hylleformet framspring fra veggen over dør, vindu e.l.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Balkong

Oppholdsplass på husfasade konstruert som et framspring med gulv og lave vegger.
Kilde: BoligABC

Balkong

Oppholdsplass uten overdekning på husfasade, konstruert som utkraget bjelkelag eller konsoll.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Band

Avstivende konstruksjonsdel.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Barfrø

Frittsående overbygg på bislag, med mønet vinkelrett på hovedhusets møne.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Barfrøfjøler

Fjøler i veggen under barfrøet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bark

A) Trestammens ytre beskyttende lag. B) Se bitt.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Barkbrunt

Gråbrun misfarging som skyldes fargestoffer i barken.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Barkenov

Se kverkenov.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Barkflak

Innvokst bark i trevirke.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Barkringkvist

Tørr kvist, som er helt eller delvis omgitt av innvokst bark.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bartrær

De viktigste bartrærne i Norge er barlind, einer, furu, gran og lerketre. Mens løvtærne har et større mangfold, er bartrærne mest utbredt og utgjør også et mye større kubikkvolum. Når vi snakker om bartrær, er det hovedsakelig gran og furu vi tenker på. Disse to utgjør 79% av landets skogareal. Tilsvarende viktige er de også som råstoffkilde for skogindustrien.
Kilde: Treteknologi, Treindustriens utdanningssenter

Bast

Lyst, mykt vev mellom barken og veden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Battens

2 1/2" plank til plankevegger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Battensplanker

Reisverksplanker med løs fjær.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Battensvirke

Tømmer med spesielt krav til størrelse og kvalitet (egnet til reisverk).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bebinding

Se avbinding
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bebyggelsesplan

Plan som viser bygningers plassering, tillat byggehøyde for sokkel og gesims, avstand til vei og andre bygninger samt byggets tilpasning til terrenget. Bebyggelsesplan er mer detaljert enn reguleringsplanen.
Kilde: BoligABC

Beis

Gjennomsiktig eller halvt gjennomsiktig oppløsning som er egnet til å farge et underlag uten å skjule det. Noen typer beis kan trenge inn i underlaget.
Kilde: BoligABC

Beitel

Verktøy til å rense vinduskarmer for kitt. Likner mye på stemjern. Brukes sammen med klubbe.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Beitski

Innfelt vertikalt trestykke i stokk- eller plankeende mot åpninger, som avstivning.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bekledning

Se tekking
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Belegg

Felles betegnelse for asfalt, forsjellige typer stein, heller, osv som brukes på veier, gater, gårdsplasser osv.
Kilde: BoligABC

Belegningsstein

Betegnelse for ulike typer prefabrikkert betongstein
Kilde: BoligABC

Benkelist

Utvendig, horisontal list under vindu.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bensort

Kjent fra oldtiden og ble framstilt av forkullede knokler av dyr. Pigmentet er godt og er mye brukt. Anvendbart i alle maleteknikker innendørs.

Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Bergkunst

Bilder og symboler som er hugget, slipt eller malt på berg. Bergkunst finner vi i Norge som helleristninger, slipte bergbilder , hulemalerier eller hellemalerier.
Kilde: Riksantikvaren

Bete

A) Bjelke som går mellom langveggene i laftehus i høyde med veggbandet. B) Frittliggende bjelke fra raft til raft. C) Horisontal del av en grind. D) Lavtsittende hanebjelke. E) Tverrbinder som binder huset sammen i stavhus. Beten går mellom to staver. (Et stavpar).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Betehals

Den delen av bete (forklaring E) som er felt ned i staven.
Kilde: teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Betehode

Den delen av beten som stikker utenfor staven på et grindehus.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Betong

Betong som byggemateriale er fremstilt gjennom en blanding av bindemiddel (i dag sement), vann og tilslag som f.eks. sand og steingrus. Betong var et vel anvendt byggemateriale under antikken. Men etter Romerrikets fall gikk kunnskapen tapt. I nyere tid har betongen vært i bruk fra 1820-tallet. Omkring 1850 kom oppdagelsen av armert betong. I Norge har vi enkelte betongbygg oppført tidlig på 1900-tallet, da gjerne innen fabrikker og kraftindustrien. Betong som byggemateriale for boliger, forretningsbygg og offentlige bygninger kom i stort mon etter krigen.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Betong

Byggemateriale som er en blanding av sement, sand og vann.
Kilde: BoligABC

Betongelementer

Konstruksjonsdeler som blir støpt enten ved siden av selve bygget eller i spesielle fabrikker. Se også prefabrikkert betongelement.
Kilde: Eldar Juliebø

Bevaringsverdig kulturminne

Se Verneverdig kulturminne
Kilde: Riksantikvaren

Bevaringsverdig og verneverdig

Begrepene brukes om hverandre og betyr det samme, at kulturmiljø eller kulturminne er så verdifulle at de bør bevares / vernes på en eller annen måte. Ofte brukes bevaringsverdig om kulturmiljø eller om kulturminner som bør reguleres til spesialområde bevaring av kommunen, men innebærer ikke i seg selv noen formell vernestatus.
Kilde: Odda kommune

Bile

Bred øks

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bindar

Se bete (forklaring E)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bindbjelke

Se bete (forklaring E)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bindemiddel

Sement, lim osv. Brukes i betong og for feste av heller, belegningsstein osv.
Kilde: BoligABC

Bindemidler

Materialer som under bestemte forhold har evne til å binde andre materialer sammen.
Kilde: Eldar Juliebø

Binder

De ytterste tømmerstokkene i øverste laget i ei soppe. Til binderne blir grima festet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bindestolpe

Se strekkfisk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bindhake

Formet hake av jern til forsterkning av treforbindelser.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bindingsverk

Veggkonstruksjon hvor bæring og avstiving besørges av en grind eller et skjelett av sviller, reimstykker, stolper, strevere, losholter og spikerslag.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bindingsverk/vegger

Byggemåte for trehus, skjelettet.Ofte forvekslet med reisverk, se også utmurt/innmurt bindingsverk. Bindingsverket består av vertikale stendere og horisontale sviller i topp og bunn, supplert med spikerslag, losholter, utforinger og utlekting.
Kilde: BoligABC

Bislag

Overbygd,
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bite

Se bete (A)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bitt

Opphøyd fals i bunnen ab et laftehugg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjelke

(A) Å bjelke er det samme som å hogge en stokk firkantet ved bruk av bile. (B) Bærende horisontal konstruksjonsdel i bygning.(C) Boks som er understøttet i begge ender og eventuelt andre steder, og som får bøyepåkjenning. (D) Firskåret tømmer over 6". Dimensjoner fra 5"x7" - 12"x12". (E) Stokk som er hugget firkantet eller tlnærmet firkantet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjelkeanker

Anker til å feste en bjelke i murverk med.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjelkefag

Rommet mellom stavene i et utmurt bindingsverk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjelkehode

Endestykket på en bjelke.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjelkelag

Bærekonstruksjon i en etasjeskiller. Kjellerbjelkelag = 1. bjelkelag. 1 etgs. Bjelkelag = 2. bjelkelag. 2. etgs. Bjelkelag = 3. bjelkelag. Loftsbjelkelag = Takbjelkelag. Saksbjelkelag = Hanebjelkelag. Strøbjelkelag.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjelkelag/etasjeskiller

Bjelkelag/etasjeskiller består av trebjelker med gulv på oversiden og himling eller stubbeloft på undersiden.
Kilde: BoligABC

Bjelkeopplegg

Det arealet som en bjelkeende ligger an på mot underlaget. Lengden av opplegget bør være minst lik bjelkehøyden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjelketak

Himling med synlige bjelker.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjelkeverk

Se bjelkelag.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjorlad

Tømmeret i et tømret røst.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjønn

Se golvås.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjønnrygg

(A) Kraftig sideås i bjønnryggtak. (B) Se takstol (A)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjønnryggtak

Tak med to sideåser og ingen mønsås. Kombinert sperre/ åstak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bjørk

Løvtre, det vanligste av alle. Vi har to bjørkearter i Norge, lavlandsbjørk og dunbjørk. Anvendes til møbler, tredreing, husholdningsartikler etc.
Kilde: Treteknologi

Blade

Felle trestykker sammen slik at de kommer i samme plan.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bladkvist

Kvist i margsiden, skåret tilnærmet langsetter, som ikke rekker ut til kantsiden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bladskjøt

Tømmerbinding. Stykkene blades sammen på halv ved. Utføres med dømlinger. Deles inn i rett eller skrått blad etter vinkelen på endestykkene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bleggøks

Øks beregnet til kiling av stokker.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Blindbeitski

Ikke synlig beitski.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Blindgulv

Bord eller plater som er underlag for andre gulvmaterialer.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Blinding

Se dømling

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Blindkarm

Innmurt karm til feste av vinduer.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Blokk

Hus med over fire etasjer med felles trapp eller heis. Lavblokker er normalt inntil tre etasjer og høyblokker over seks etasjer.
Kilde: BoligABC

Blyhvitt

En ren, hvit farge med god dekkevne, kjent fra oldtiden. Selv om framstillingsmetoden var helsefarlig og det ferdige produktet giftig, fikk pigmentet et stort anvendelsesområdet. Blyhvitt har vært det vanligste pigmentet til maling fra ca 1700 til 1860-årene. Utendørs svertes fargen av svovel og oksygen blir etterhvert lys grå.
Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Blymønje

Kjent fra oldtiden og er sterk rødorasnje. Fremstilles ved at bly oksideres til blyoksid og deretter blymønolje. I linolje tørker fargen hurtig og har god dekkevne og rustbeskyttende effekt. Fargen ble mest brukt til dekorativt arbeid, men er også funnet som husmaling.
Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Blæking

Fjerning av brede striper av bark langsetter stammen på furutrær, før treet er hugget, for å få kvaegått tømmer/ malme ut tømmeret.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bløye

Se margsprenge.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bløyge

Se margsprenge.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Blåved

Misfarging på tømmer som skyldes soppangrep.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Boks

Firskåret tømmer fra 3" til 6". Ikke nødvendigvis kvadratisk, men forskjellen på kort- og langside er ikke over 1".
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bolverk

Skiftesverk-konstruksjon benyttet som støttemur eller avsperring.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Boløks

Øks med smal egg til å felle trær med.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bord

(A) Skurlast med tykkelse fra 1/2" - 1 1/4", og bredde minst 3 1/2". (B) Kløyvd eller teljet virke. Tynnere enn 2" og bredere enn 2 1/2".
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Brandestokk

Se raustmora.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Brannkvist

Kvist som har vokst motsatt vei av de andre. Grenene har hengt ned under veksten. Bruk av slikt materiale mente man ville medføre at huset brant.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bras

Se skråstiver.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Breddebånd

Se broddeband.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bredfugepanel

Liggende, pløyet utvendig panel. Profileringen gir en bred fuge mellom bordene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Brekkjern

Smidd jernstang med en kløftet ende.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bremtro

Se ringtro.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Brent

Begynnende råte oppstått under lagring.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Brettskuring

Overflatebearbeiding som består av skuring av flaten med brett (manuelt eller med maskin). (NS 3420-L:2003)
Kilde: Eldar Juliebø

Broddband

Skråband som er tappet inn i stav/ bete istedenfor å være felt inn fra siden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Brostein

Felles betegnelse for granittstein brukt som dekke til gater, veier og plasser. Etter størrelse delt i storgatestein, smågatestein og knott/mosaikkstein.
Kilde: BoligABC

Bruddheller

Naturstein med plan overflate, brukt som dekke på terrasser og i hageganger. Se skifer.
Kilde: BoligABC

Brukbarhet

Utforming av produkter, byggverk og uteareal som sikrer at den kan nyttes til sitt forutsatte formål og at den gir gode bruksmuligheter for alle, inklusive funksjonshemmede.
Kilde: BoligABC

Brukermedvirkning

Innebærer at de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukes mest om medvirkning med tosidige drøftelser mellom tjenesteyter og tjenestemottaker hvor brukere får innflytelse på tjenester som angår dem direkte.
Kilde: BoligABC

Bruksendring

Det at en bygning eller en del av den tas i bruk til et annet formål enn den er godkjent for. Hvis eiendommen er regulert til annet formål enn den bruk det er søkt om, kreves også dispensasjon fra reguleringsplanen/ reguleringsvedtektene.
Kilde: BoligABC

Bruntro

Se ringtro.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Brystmora

Se raustmora (A).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Brystvegg

(A) Vegg med redusert høyde. (B) Gavlvegg eller vegg parallelt med gavlvegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Buekne

Avstiving mellom staver eller sperrer. Over en bueprofil i åpningen er det fyllt ut med massivt trevirke.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bueskive

Ramme av staver og bjelker som er gjort stiv ved innsetting av bueknær.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bukkehus

Hus hvor bukken tilsvarer grinda i grindebygg, men med den forskjell at bukkeryggen er felt nedpå staven. Bukkeryggen er oftest dobbel og har oftest ei dobbelraftlægje oppå. Huset har stavar som kan stå uten syll, bukk, dobbel raft og mønsåstak. Noen bukkehus har tømret røst i gavlene og trånnbukker på midten.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bukkerygg

Se bete (B).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bulhus

Hus konstruert av skiftesverk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bunnramtre

Se svill.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bunnsvill

Svill som ligger under stenderne.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Buntet armering

Gruppe av parallelle armeringsstenger av kamstål som er bundet inntil hverandre, og som ved dimensjoneringen regnes som en enhet. (NS 3473:2003)
Kilde: Eldar Juliebø

Bust

Se medfar.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Buttskjøt

Tømmerbinding. Materialer kuttes i rett vinkel og skjøtes ved å legge endeflatene mot hverandre.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Byantikvar

Ansvarshavende for kommunens kulturminneforvaltning, som bidrar til at lokale historiske kulturlandskap og egenart ivaretas. Byantikvaren er en rådgiver og har ikke myndighet til å inngi innsigelse; dette er det fylkeskonservator som har
Kilde: Odda kommune

Byggemelding

Melding om bygging gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, tegninger og gjenpart av nabovarsel. Forskrift angir hvilke typer bygg/tiltak som kan meldes, og hvilke som krever søknad.
Kilde: BoligABC

Byggemåte

Et bestemt konstruksjonssystem, eksempel laft, reisverk, bindingsverk eller stolpe dragersystem.
Kilde: BoligABC

Byggesakssystem

Et offentlig system i henhold til plan og bygningsloven. Forholdet mellom den utøvende planprofesjon, bruk og anvendelse av lovverk og retningslinjer ved praktisk saksbehandling og den politiske behandlingen av planer og byggesøknader i en kommune.
Kilde: BoligABC

Byggeskikk

Begrepet brukes som betegnelse for et bestemt grunnpreg eller en bestemt måte, eller skikk, å bygge og utforme hus og husgrupper på, knyttet til et sted eller en region, og som uttrykk for stedet eller regionen. Begrepet brukes ofte om folkelig byggetradisjon. Samtidig er byggeskikken gjerne inspirert av impulser fra arkitektur, og omvendt.
Kilde: Odda kommune

Byggeskikk

En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell utforming og stedsforming inngår i en helhet.
Kilde: BoligABC

Byggeskikkveileder

En utdypning av de retningslinjene som gjelder i kommunen. Byggeskikkveilederen er ikke juridisk bindende. Den brukes som støttelitteratur for byggesaksbehandlerne i kommunen. Byggeskikkveilederen lages for den enkelte kommune eller av flere nabokommuner i fellesskap.
Kilde: BoligABC

Byggesøknad

Søknad om byggetillatelse gitt på fastlagt skjema, med vedlegg av situasjonskart, nabovarsel, tegninger, søknader om ansvarsrett med mer. Forskrift angir hvilke type bygg/tiltak som krever søknad, og hvilke som bare krever melding.
Kilde: BoligABC

Byggetillatelse

Se approbasjon.
Kilde: BoligABC

Byggherre, tiltakshaver

Byggherre eller tiltakshaver er den som bestiller og betaler bygget, og står som eier overfor myndighetene ved byggesøknad.
Kilde: BoligABC

Byggverk

Bygninger og konstruksjoner (kan bl.a. være veier, sportsarenaer, leskur mv.)
Kilde: BoligABC

Bygningsloven

Plan- og bygningsloven er det juridiske grunnlaget for bygningsrådets arbeid.
Kilde: BoligABC

Bygningsråd

Lovbestemt utvalg for alle bygge- og reguleringssaker.
Kilde: BoligABC

Bygningstømmer

Skårne materialer av 3" tykkelse og 7-8" bredde.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bygningsvedtekter

Lokale forskrifter som fastsetter tillegg eller unntak fra bestemmelsene i bygningsloven.
Kilde: BoligABC

Bærekraftig utvikling

En utvikling i dag og nær framtid som ikke ødelegger livsgrunnlaget for kommende generasjoner, kalles bærekraftig utvikling. Miljøvern er basis for en slik utvikling. Samfunnsverdier som levende lokalsamfunn og kultur likeså. Kulturminner og kulturmiljøer spiller en viktig rolle for bærekraftig utvikling.
Kilde: Odda kommune

Bærer

Se drager (A).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bæresystem

Bygningskonstruksjon for føring av laster ned til fundamentet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bærevegger

Alle ytter- og innervegger som underskjøtter bjelkelag og/eller takkonstruksjon, og som må dimensjoneres for vertikale laster.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bærstela

Eggestålet er lagt utenpå verktøymetallet, for saksesliping.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bøk

Løvtre. Varmekrevende treslag og forekommer som bestand bare et par steder i landet. Lysrødlig og har ingen kjerne. Brukt til bla. Møbler og innredning.
Kilde: Treteknologi

Børatre

Trestokk som bærer kappen over peisen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Bånngjerd

Se underbygg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen