Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Okerfargene

Jordfarger. Er kjent fra oldtiden og finnes i fargespekteret fra dempet gul til mørk rødbrun. De finnes over store deler av Europa og er et meget vanlig malerpigment. De fete pigmentene er transperente og inneholder mye leirjord med aluminiumssilikat, de magre har bedre dekkevne og er rike på kalsiumforbindelser.
Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Oljemaling

Maling der bindemiddelet hovedsakelig består av tørrende oljer.
Kilde: BoligABC

Ombygging

Istandsetting som innebærer store forandringer i bygningens struktur, overflater og opprinnelig utforming. Ombyggingen innebærer standardheving, men tar ikke hensyn til husets arkitektoniske, historiske antikvariske eller kulturelle verdi.
Kilde: Odda kommune

Omfar

En runde med stokker i en laftevegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Omgang

Et fullt lag av sviller, reimer, laftestokker eller andre horisontale konstruksjoner i (ytter)vegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Omkant

Høydeforskjell mellom to sammenføyde bord.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Omkverv

Se omfar.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Omsynssone

Avgrenset område i en reguleringsplan eller kommuneplan der det skal tas spesielle hensyn, angitt i egne retningslinjer eller bestemmelser. Plan- og bygningslovens § 11-8, c gir mulighet til å avsette slike områder med tanke på bl.a. bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. Erstatter tidligere spesialområde bevaring.
Kilde: Odda kommune

Ondalastokk

Svill i laftevegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Oppbygg

Påbygg over hovedtak. Kan ha forskjellig form og formål.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Oppforet tak

Massivt tak med lett tak over og ventilasjonsskikt mellom takene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Oppleggsflate

Flate på takbærer e.l. som overfører krefter til en bærende komponent.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Oppleggslengde

Lengden til en opplegssflate.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Opplenger

Se stekkfisk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Opplett

Takoppbygg med pulttak som går inn til mønet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Oppmålingsvesenet

Oppmålingsvesenet foretar oppmåling og kartlegging av eiendommer i kommunen.
Kilde: BoligABC

Oppsaling

Oppbygg på horisontale taksperrer for å gi takflaten et fall.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Oppsettende virkning

Dersom en klage gis oppsettende virkning, kan ikke byggearbeidene igangsettes før klagen er avgjort.
Kilde: BoligABC

Oppskalk

Foring på sperre ved takfot for å oppnå en utoverknekk av takflaten, også kalt kinavipp.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Oppslagsplan

Tillaget, horisontalt plan på avbindingsplassen for avmerking av konstruksjonsdetaljer i full størrelse.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Osp

Løvtre. Tilhører poppelslekten og finnes over den nordlige halvkule. Veden er svært lys, uten skille mellom kjerneved og yteved. Brukt til leketøy, modellbygging etc.
Kilde: Treteknologi

Overbading

Skjøtemetode for grove virkesdimensjoner som møtes i rett eller skjev vinkel og som helt skal felles ned i hverandre. Kan utføres som enkel overbladning, med svalehale, med hake, med skjult trekantblaad og med forsats.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Overgurt

(A) Øverste gjennomgående rekke av staver i en fagverksbærer. (B) Saks, småsperre, i et sperrebind.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Overhogg

Øverste del av laftehogg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Overkneppar

Stokk som er kammet ned over beter eller bjelkelak i yttervegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Overlappende kvist

Kvist som helt eller delvis ligger innen samme felt i trelastens lengderetning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Overligger

(A) Ytterste lag bord i et tømmermannspanel. (B) Losholt over en veggåpning. (C.) Bjelke over en søylerekke.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Overmalingsprodukt

Glassfiberprodukt, vev eller tapet, som er beregnet på etterbehandling med maling.
Kilde: BoligABC

Overskjefting

Økseeggens øverste ende er nærmere skaftets midtlinje enn den nedre enden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Oversperre

(A) Saks i øverste del av mansardtak. (B) Sperre som bærer åser, understøttet av annen sperrekonstruksjon.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Oversvill

Svill på oversiden av et bjelkelag.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen