Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Nagling

Festing av paneler etc. med treplugger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Nakkehogg

Nedhogg i øverste halvdel av stokken.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Nasjonal interesse

Begrepet brukes først og fremst i verdisettingsprosesser i arbeid med plan- og bygningsloven. Det markerer at kulturminneverdier på nasjonalt nivå kan være involvert.
Kilde: Riksantikvaren

Nasjonal interesse/verdi

Begreper som brukes for å markere at kulturminneverdier på nasjonalt nivå kan være involvert
Kilde: Odda kommune

Nasjonal verdi

Verdi som tillegges kulturminner eller kulturmiljøer knyttet til viktige faser og forhold i landets historie. Et kulturminne av nasjonal verdi kan også bli tillagt regional og/ eller lokal verdi.
Kilde: Riksantikvaren

Nat

Sammenfelling av bord utført med fuge mellom.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Naturbetong

En spesiell type armert betong oppfunnet av arkitekt Erling Viksjø, for spesiell overflatevirkning av fasadene (blant annet på regjeringskvartalet i Oslo). Fremstilles ved at forskalingen først fylles med tilslag av småstein og grus, ofte rundslipt elvegrus. Etter at støpen er herdet blir fasadene sandblåst til elvegrusen kommer fram i overflatene.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Naturlandskap

Betegnelsen brukes om landskap med liten grad av menneskeskapt påvirkning. Betegnelsen brukes også når en ønsker å rette fokus mot landskapets geologiske og biologiske innhold.
Kilde: Riksantikvaren

Navar

Tømmermannsbor for større hull.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Neapelgult

Kjent fra oldtiden, er et godt dekkende pigment. Det er giftig. Forhindrer riss og sprekkdannelser i malingsfilmen.
Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Nedfallsgrat

Drager som går fra et møne ned til et lavereliggerne møne i et vinkeltak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Never

Ytterste delen av bjørkebark.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Nordmørepanel

Variant av tømmermannspanel. Overliggende står kant i kant. Bak fugen er det en stående lekt med vannfure.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Not og fjær

De kantspor et bord er gitt og som skal passe i hverandre for og sikre riktig plassering.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Notbeitski

Se stokkbeitski
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Nov

(A) Utvendig hjørne på hus, uansett veggkonstruksjon. (B) Utvending laftet hjørne på et hus, dvs. hjørne med laftehoder. (C.) Tømmerbinding. Metoder for å hugge sammen kryssende tømmerstokker. Hovedmetoder er knubbsnov, sinknow og kamnov. Etter utførelse og lokalitet betegnes det kamnov, sinknov, korsnov, katthuggunov, rundt hesthuggunov, okshuggunov, hjartnov, kverknov, vagenov, knubbenov, garpenov, kvarkenov, kinnanov, kuntnov, tappnov etc.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Novskolle

Se laftehode.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Novstein

Se laftestein.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Nyfot

0.3. Før kalt meterfot.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Nøtter

Innfelte trestykker mellom to horisontale deler for å avstive veggen horisontalt. Flere stykker felles inn 45 grader, i begge retninger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Nåvtro

Laftevegg som går opp i høyde med overkant raftsperre og er en del av taktro.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen