Kontakt oss

Bygg og Bevar

Besøksadresse

Næringslivets Hus
Middelthunsgate 27

0368 Oslo

Postadresse

Postboks 7187 Majorstuen
0307 Oslo

post@byggogbevar.no

Ansatte
Nina Elisabeth Eidem
Nina Elisabeth Eidem
Daglig leder
Olle Christer Stenby
Olle Christer Stenby
Fagsjef bygningsvern
958 04 398*
Anette Ramstad
Anette Ramstad
Fagsjef marked/kommunikasjon

* Vi håper at du finner relevant og god informasjon på nettsiden byggogbevar.no om hvordan du kan ta vare på gamle hus og gjenbruke bygningselementer.

Her finner du blant annet informasjon om:

Dersom du skulle ha behov for individuell veiledning kan ditt lokale bygningsvernsenter, byantikvar, Fortidsminneforening eller andre hjelpe deg videre. Du finner kontaktinformasjon til dine lokale ressurser her: https://byggogbevar.no/ressurser

Pressebilder 

Vi deler Bygg og Bevars egne bilder vederlagsfritt. Fotograf og eier må oppgis ved publisering. Kontakt oss på post@byggogbevar.no  Bygg og Bevars bilder ligger på FotoWeb.

Byggogbevar Kontaktoss

Bygg og Bevars styringsgruppe

 

Leder: Turid Kolstadløkken, Avdelingsdirektør kulturminneavdelingen, Riksantikvaren

Nestleder: Kjetil Tvedt, Direktør kompetanse og seriøsitet - NHO Byggenæringen

Øvrige medlemmer:

Heidi Finstad, Treindustrien

Berit Bakosgjelten, Bygningsvernsenteret Rørosmuseet

Aadne Sollid, Agder fylkeskommune

Hege Skalleberg Gjerde, Klima- og miljødepartementet

Nina Elisabeth Eidem
Nina Elisabeth Eidem
Daglig leder

Nina Elisabeth Eidem har bred og lang erfaring fra både eiendoms-, kommunikasjons- og ledelsesfaget. Nina har blant annet vært direktør i Nasjonale festningsverk, jobbet med flere oppgaver på ledelsesnivå i Forsvarsbygg, har vært kommunikasjonsrådgiver i både Geelmuyden Kiese og Burson-Marsteller.

Olle Christer Stenby
Olle Christer Stenby
Fagsjef bygningsvern
Telefon 958 04 398*

Olle Christer Stenby har jobbet for Bygg og Bevar siden 2014. Han har blant annet arbeidet med prosjekter knyttet til energieffektivisering og formidling av kunnskap om håndverk og materialvalg. Han er utdannet statsviter, men ville helst gjøre noe annet. Litt etnologi, historie og arbeid som anleggsgartner har det heldigvis blitt. Christer har ansvaret for fagstoffet og veiledningene på Bygg og Bevar, i tillegg til koordinerende oppgaver for det store fellesskapet innen bygningsvern og byggenæring.

Anette Ramstad
Anette Ramstad
Fagsjef marked/kommunikasjon

Anette Ramstad er journalist i Bygg og Bevar. Hun har tidligere jobbet med kommunikasjonsrådgivning og web, både i kulturminnevernet og i byggenæringen. Anette har hovedansvaret for nettsider og innhold, og jobber med å finne aktuelle saker og prosjekter som er aktuelle for Bygg og Bevar. Anette har en MA i International Business fra University of Edinburgh, og en BA i journalistikk fra HiOA.