Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Dampsperre

Dampsperren monteres på den varme siden av isolasjonen i yttervegger og tak. Dampsperren skal sikre mot luftlekkasje, og hindre varm fuktig luft å trenge inn gjennom isolasjonen, noe som kan føre til fuktskader.
Kilde: BoligABC

Dass

Utedo.
Kilde:

Deformasjon

Menes avvikelser i trelastens form med hensyn til retthet i lengde- og tverretning. Skiller mellom fire forskjellige: 1) Flatbøy er flatsidenes bøyning i lengderetning. 2) Kantkrok er kantsidens bøyning i lengderetning. 3) Vridd (vindskjevhet) er skrueformet deformasjon. 4) Kuving er krummin i tverretning.
Kilde: Treteknologi

Dekkbeis

Godt dekkende, mager maling som lar treets årringer stå frem som et relieff, og således gir inntrykk av en beiset flate.
Kilde: BoligABC

Dekkbord

Bord som legges på vindskiene parallelt med takflaten.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Densitet

Forholdet mellom et materiales masse (vekt) og volum. Som eksempel vil en tung tresort som eik ha høyere densitet enn for eksempel gran. Trehus, Norges Byggforskningsinsstitutt
Kilde: BoligABC

Dimling

Se dømling.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dispensasjon

Fritak fra i et enkelt tilfelle å følge en lov, et vedtak eller en forskrift. Innen kulturminneforvaltningen innebærer dette: 1 Dispensasjon fra automatisk fredning dvs at det tillates inngrep i eller ved det automatisk fredete kulturminnet. 2 Dispensajon fra vedtaksfredning, dvs at det gjøres unntak fra fredningen for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet. 3 Dispensasjon fra vern gjennom pla- og bygningsloven, dvs at kommunene gjør unntak fra planbestemmelser om vern.
Kilde: Riksantikvaren

Dispensasjon

Unntak fra gjeldende regelverk/lovbestemmelse. Kan gis i enkelttilfeller hvis det er særlige grunner til stede.
Kilde: BoligABC

Dobbel saks

To sakser som står over hverandre.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dobbelt pløyning

Sammenføyning hvor det benyttes dobbel not og fjær.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dobbeltkamming

Tømmerbinding hvor et trestykke blir låst mellom to andre trestykker ved kamming på over- og underside.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dokumentavgift

Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. Den er for tiden 2,5 %
Kilde: BoligABC

Drager

(A) Bjelke, vanlighvis av større dimensjon, som tjener til underlag for andre bjelker. (B) Tømmerstykke som blir foret på en stokk i et lafteverk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Drenering

Er det samme som grøfting. Brukes for å lede bort overflødig/uønsket grunn- eller overflatevann.
Kilde: BoligABC

Dreneringsevne

Ulike jordarter har ulik evne til å slippe gjennom vann. Sandjord har god dreneringsevne,myrjord dårlig.
Kilde: BoligABC

Drypplist

Vannrett list under vinduer som samler vannet og lar det dryppe av utenfor vegglivet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dryppnese

Profil på undersiden av drypplist som gjør at vannet drypper av på ønsket sted.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Drøpøl

Se torvhald.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Drøpølskrok

Se torvhaldskrok.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dublongar

Se dømling.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dumling

Se dømling.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dybel

Se dømling.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dæle

(A) Se gvåv. (B) Halvkløyving som er uthulet og brukt til vannrenne.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dømling

Vertikal trenagle mellom to stokker i laftevegg.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dørgaupa

Se gaupestokk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dørkarm

Ramme som dørbladet festes i.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dørkiste

Se dørkarm.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Døroverstykke

Innfelt trestykke over dør i laftevegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dørpost

Beitskier som fungerer som dørkarmer.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dørstokk

Hele stokklengden under døra i laftevegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Dørstolpe

Stav som dør festes til.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen