Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Absorpsjon

Oppsuging. Malingsteknisk benyttes absorpsjon om underlagets evne til å ta opp i seg malematerialer. I fargelæren snakker vi om at sollyset delvis absorberes når det faller på en farget flate. Sollyset inneholder alle farger, og når det f.eks. faller på en rød flate, vil solstrålene absorberes av overflaten med unntak av de røde.De røde strålene vil bli kastet tilbake, og øyet vil dermed oppfatte overflaten som rød.

Kilde: BoligABC

Adel, adelsved

se malme

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Adelfuru

Furu med stor andel malme kalles adelfuru.  

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Adelstokk

Stokk med stor andel malme
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Adhesjon

Malingsteknisk benyttes adhesjon om malematerialers evne til å gi heft til underlaget (hefteevne).
Kilde: BoligABC

Akseleratorer (akselererende tilsetningsstoffer)

Tilsetningsstoffer for å påskynde avbinding og/eller herding av betongen. Se også herdingsakselererende tilsetningsstoffer og størkningsakselererende tilsetningsstoffer.
Kilde: Eldar Juliebø

Alen

Lengden fra lillefingerspissen til albuespissen. 1 norsk alen = 2 fot 00,6275 m. 1 svensk alen = 0,5938 m. 1 dansk alen = 0,6277 m. Tommelalen: lengden fra albue til tommelfingerspissen. Alenfot: 1/2 alen

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Algran

Gran egnet til hustømmer

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Alkove

Lite rom uten vindu, med skråtak og forheng istedenfor dør.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Alminnelig lås

Tømmerbinding. Rett hakeblad med kile og skrått innsnitt som i tillegg får tapper i endene
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Altan

Takterrasse, ikke overbyg oppholdsplass på tak over utbygg på en byning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Amerikansk bindingsverk

Se lett bindingsverk
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Andreaskors

To motstilte skråbånd som er avbundet til et stivt kryss. Benyttes til sideavstiving av konstruksjoner.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Anker, ankerjern, muranker

Armeringsstål eller flattjern som brukes til å forankre bjelker til murte vegger.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Ankermål

Del av et anker som er vertikal og murt inne i eller utenpå muren, som mothold for strekk-krefter.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Ankerstang

Den delen av et anker som er horisontal og festet til bjelken.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Anleggsbind

Det hovedbind i et valmtak som ryggsperrene vanligvis ligger an mot.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Anneks

Mindre bygning som hører sammen med hovedbygning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Anslagsplanke

Høydeavstivning på dør i stavbygg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Approbasjon

Bygningsmyndighetenes godkjenning av byggemelding/ byggetillatelse.Det kan knyttes visse betingelser til byggetillatelsen. Betingelsene kan for eksempel være opparbeidelse av parkeringsplasser, lekeplass og lignende.
Kilde: BoligABC

Apsis

Halvrundt tilbygg på stavkirker (korsformede kirker) som inneholder koret.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Arbeidsbord

Panelbord av simplere kvalitet enn kjøpmannsbord.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Area

Luftegrav, for eksempel for vinduer under terrengnivå.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Areasluk

Nedsenket sluk med sandfang.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Ark

Takoppbygg med vindu. Arkfasaden er i plan med husfasaden.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Arkade

En overdekket gang som bæres av flere søyler.

Kilde: BoligABC

Arkader

Bueskiver mellom stavene i stavkirker.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Arkeologisk kulturminne

Fysiske spor og levninger etter tidligere tiders liv og virksomhet, der utgravning og dokumentasjon utgjør hovedkildene til vår kunnskap om og opplevelse av fortidens samfunn.
Kilde: Riksantikvaren

Arkivolt

Midtstykke over dør med avrunding mot døråpning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Armering

Konstruksjon- eller materialforsterker, gjerne innstøpt i en betongkonstruksjon (armert betong) eller innmurt i murverk (armert murverk). Armeringen setter konstruksjonen bedre i stand til å oppta strekkrefter.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Armering

Stål innstøpt i en betongkonstruksjon til forsterkning av denne. (NS 427.A5)
Kilde: Eldar Juliebø

Armeringsybde

Avstand fra betongoverflaten til senter av armeringsstang. (NS3473:2003)
Kilde: Eldar Juliebø

Armert betong

Betong med armeringsstål som virker sammen med betongen ved overføring av opptredende laster. (NS 3473:2003)
Kilde: Eldar Juliebø

Armert murverk

Murverk utført med armering i fugene.
Kilde: Eldar Juliebø

Ask

Løvtre. Varmekjært treslag som begrenser seg til den sørlige delen av landet. Fargen er lys, men kjerneveden kan ofte være mørkere i forskjellige fargetoner. Brukes til verktøy, sportsutsyrt etc.
Kilde: Treteknologi

Aulestokk

Se raftestokk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Autentisitet

Autentisitet brukes om et objekts grad av ekthet og/eller opprinnelighet. Autentisitet må alltid sees i forhold til noe, for eksempel tidsperiode, stilart, materialbruk eller byggemåte.
Kilde: Riksantikvaren

Automatisk fredet kulturminne

Et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten særskilt vedtak. Disse kulturminnene er automatisk fredet: 1 Faste kulturminner fra før 1537. 2 Samiske faste kulturminner eldre enn 100 år. 3 Stående byggverk med erklært opprinnelse fra perioden 1537-1649. 4 Faste og løse kulturminner på Svalbard fra før 1946. 5 I tillegg er det bestemmelser for enkelte typer kulturminner (se svalbardmiljøloven). 6 Skipsfunn eldre enn 100 år er vernet etter egne regler i kulturminneloven.
Kilde: Riksantikvaren

Automatisk fredete kulturminner

Kulturminner fra tiden før 1537; samiske kulturminner eldre enn 100 år; erklærte stående byggverk fra perioden 1537-1649; alle kulturminner på Svalbard eldre enn 1945; mer enn hundre år gamle båter,skipsskrog og tilbehør.
Kilde: Odda kommune

Avbinding

Tilkapping og forarbeiding av trekonstruksjoner. Oppslag , kapping,tilhugging og tilpasning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Avbindingsplass

Eget sted utenfor bygget hvor avbindingen utføres.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Avbore

Gjennombore en tømmerbinding for istetting av dømling.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Avfase

Lage en avfasing.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Avfasing

Kant som er gjort skrå.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Avretting

Justering og tilpasning av en konstruksjon slik at den stemmer med lodd, vater, vinkel og retning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Avsatstak

Avart av seteritak, hvor takavsatsen er for lav til å kunne ha vinduer.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Avsokling

Avslutning av fas et stykke fra stavenden, slik at man får en sokkelvirkning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Avsprengning

A) Avstiving av bjelkelag ved å sette inn kryss av bord på tvers mellom bjelkene. B) Avstiving av bjelke ved å feste skråstivere til bjelkesidene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Avvalmet tak

Tak med kvart-valm. Se valm.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen