Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Eiendomsregister

Påbudt kommunalt register over grunneiendommer i kommunen. Registeret har opplysninger om gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt festenummer, areal, bygninger, adresse, eier og henvisning til målebrevprotokoller.
Kilde: BoligABC

Eik

Løvtre. I Europa forekommer to arter, vintereik og sommereik. Eik er tung og tørker langsomt.
Kilde: Treteknologi

Eindrag

Ensidig meddragsnål. Se meddragsnål.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Eksentristet

Dersom stammen har vokst på en slik måte at margen ikke er blitt liggende i midten, sier vi at den er eksentrisk. Ofte er den også mer eller mindre oval. Skyldes ofte at stammen har fått en ensidig trykkbelastning som følge av skjev krone, snøtrykk, skrått terreng etc.
Kilde: Treteknologi

Ekspropriasjon

Tvangsoverdragelse/kjøp av eiendom eller rettigheter mot erstatning, fra privat eier til kommune eller stat.
Kilde: BoligABC

Emisjon

De fleste byggematerialer tilfører romluften kjemiske stoffer gjennom emisjon (avgassing). Emisjoner "drives" eller oppstår på grunn av forskjeller i damptrykk. Når damptrykket til en gass er høyere inne i materialet enn i den omkringliggende luften, avgis gass fra materialet helt til likevekt oppnås.
Kilde: BoligABC

Empirestil

Stilart fra siste fase av nyklassisismen ca. år 1800. Karakteriseres ved en rettlinjet formgivning og diskret dekor. (utales angpir)
Kilde: BoligABC

Engelskrød

Kjent fra oldtiden. En jernoksydfarge med dempet, brunlig rødtone. En av de hyppigste forekommende jordfarger som i dag framstilles kunstig. Jernoksydpigment forekommer også i andre nyanser, fra gulbrun venezianskrødt til mørk rødviolett - caput mortuum eller dodenopf. De forskjellige nyansene fikk ofte betegnelser etter opprinnelsesstedet, som italiensk rødt, nepalrødt, indisk rødt, tyrkisk rødt. Jernoksyd var også et biprodukt ved fremstilling av jern og kobber. De mange små og store jernverkene rundt i distriktene har nok levert rimelig rødfarge til flere huseiere.
Kilde: GGode råd om farger og stil, Jon Brænne

Erosjon

Nedbrytning av en malings- eller lakkfilm, ofte helt ned til underlaget. Årsaken til dette skyldes som regel ytre påkjenninger fra vær og vind.
Kilde: BoligABC

Estetikk

Læren om hvordan vi opplever skjønnhet. I forbindelse med arkitektur og byggeskikk brukes estetikk og estetisk som det vi opplever som vakkert. Selv om det er snakk om en individuell opplevelse, er vi mennesker stort sett enige om hvilke bygninger og bygde miljøer som er vakre og hvilke som er mindre vakre.
Kilde: Odda kommune

Etterspent armering

Spennarmering hvor stålets spennkraft overføres til konstruksjonen ved endeforankringer. Det kan benyttes: 1) Injiserte spennenheter, injisert med en sementbasert mørtel som kan overføre krefter til betongen. 2) Uinjiserte spennenheter, som ikke kan overføre krefter til betongen utenom endeforankringene eller ved retningsendringer. (NS 3473:2003)
Kilde: Eldar Juliebø