Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Illustrasjonsplan

Skisse som legges frem sammen med reguleringsplanen, og som viser hvordan området kan se ut, for eksempel bygningers plassering i terreng, etter at reguleringsplanen er gjennomført. Illustrasjonsplanene er nokså uforpliktende, i motsetning til bebyggelsesplanen.
Kilde: BoligABC

Immateriell kulturarv

Immateriell kulturarv betyr praksis, framstillinger, uttrykk, kunnskap og ferdigheter. For kulturminneforvaltningen er den immaterielle kulturarven knyttet til det vi ikke kan ta på ved et kulturminne. Dette gjelder for eksempel tro, tradisjoner, sagn og hendelser.
Kilde: Riksantikvaren

Impregnering

Innsette et materiale, for eksempel trevirke,med en væske som verner det mot fuktighet, sopp, ild osv. Se trykkimpregnering.
Kilde: BoligABC

Indre reising

Den sentrale delen av en stavkirkes konstruksjon. Hovedskipets bæresystem.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Innerjamsvegg

(A) Stokk som ligger på beten ca. 0,5 b innenfor ytterveggen. Innerjamveggen bærer sperrene. (B) Takkonstruksjon der sperrene hviler på en innerjamvegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Inngående hjørnekvist

Hjørnekvist som ligger ved ytesidene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Innsigelse

En formell protest eller innvending mot forslag til arealplaner etter plan- og bygningsloven. Kan fremmes av blant annet Riksantikvar og av Fylkeskommune; kommunen kan ikke vedta en plan når det foreligger en innsigelse.
Kilde: Odda kommune

Innsigelse

Riksantikvaren, fylkeskommunen og en rekke andre myndigheter kan fremme innsigelse, dvs en protest eller innvending mot forslag til arealplaner etter plan- og bygningsloven. Så lenge det foreligger en innsigelse, kan kommunen ikke vedta planen endelig.
Kilde: Riksantikvaren

Innskåret takvindu

Stående takvindu som er helt eller delvis innfelt i takflaten.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Inntrengning

Inntrengning er et produkts evne til å trenge ned i underlaget (penetrere).
Kilde: BoligABC

Inntrinn

Horisontalt del av trappetrinn.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Inntykning

Malingen eller lakken blir tykk mens den står i boksen. Inntykning forårsakes som regel av reaksjon mellom pigment og bindemiddel.
Kilde: BoligABC

Innvendig kledning

Beskyttende og dekorativt sjikt av panel eller plater på vegger og tak.
Kilde: BoligABC

Isolasjonslaft

Firskåret laft med utskrået spor på undersiden inn til margen. Sporet er laget så bredt at det kan fylles med isolasjonsmateriale.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Isolering

Bruk av materiale for å hindre at f eks kulde eller varme trenger inn eller ned i undergrunnen. Se telehiv.
Kilde: BoligABC

Istandsetting

Reparasjonsarbeid for å bringe en bygning, del av en bygning eller et annet objekt opp på et ordinært vedlikeholdsnivå, slik at bare løpende vedlikehold vil være nødvendig senere. En antikvarisk istandsetting innebærer at reparasjonen baseres på teknikker tilpasset bygningens eller anleggets egenart.
Kilde: Riksantikvaren

Italiensk tak

Se mansardtak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen