Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Uderskjefting

Økseeggens nedre ende er nærmere skaftets midtlinje enn den øvre eggenden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Ufs

Se takskjegg (A).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Ultramarin

Kraftig blåfarge med rødlig tone. Et gammelt pigment, tidligere framstilt ved bearbeiding av halvedelsteinen lapislazuli. Pigmentet var meget kostbart inntil det fra 1826 ble framstilt kunstig.
Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Umbra

Jordfarger. Er kjent fra oldtiden. Også umbra hentyder til en av de mest kjente forekomstene i Italia. Den finnes i tre hovednyanser; grønn, rå (mørk brunlig) og brent (rødlig). Umbra er nær beslektet med oker, men inneholder mer mangan, slik at den tørker hurtigere. Pigmentet brukes mye som brekkfarge, det vil si som tilsetning som endrer basisfargens karakter.
Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Underbygg

Fundament under bygning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Underbygging

Utskrivning av de nederste stokkene i en laftet bygning. (Huset løftrs opp og bygges på nedover)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Undergurt

Se sperrelunn
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Underhogg

Nederste del av laftehugget.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Underhøvling

Klaring på baksiden mellom sammenføyde bord.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Undersperre

(A) Sperre som understøtter oversperre. (B) Saks i nedre del av mansadtak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Understokk

Nederste stokk i laftebyggets kortvegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Undersvill

Svill i underkant av bjelkelag.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Undersøkelsesplikt

Kulturminneloven pålegger tiltakshavere som skal i gang med større private tiltak å undersøke om det finnes ukjente fornminner i området. Dette gjøres ved at Fylkeskommunen varsles og kommer og undersøker området, for eksempel gjennom prøvestikk og prøvegravning. Kravet slår vanligvis inn ved utarbeidelse av privat reguleringsplan.
Kilde: Odda kommune

Undertak (sutak)

Materiale som underlag for taktekking.
Kilde: BoligABC

Universell utforming

Innen kulturminneforvaltningen innebærer universell utforming at kulturminnet gjøres tilgjengelig for flest mulig. Dette innebærer tilrettelegging for besøk og/ eller formidling av kulturminnets kunnskaps- og opplevelsesverdi på annen måte.
Kilde: Riksantikvaren

Ups

Se takskjegg (A).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Utgravning

Hvis et fornminne har høy forskningsmessig verdi eller det skal frigis, blir det utgravd. Dette gjøres av Arkeologisk museum, som også registrerer og oppbevarer det de finner. Gjennom utgravningen blir fornminnet vanligvis fjernet. I noen tilfeller blir det rekonstruert; dette gjelder særlig gravhauger
Kilde: Odda kommune

Utgående hjørnekvist

Hjørnekvist som ligger ved margsidehjørnene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Utladning

Lengden på takets utspring over langveggene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Utmurt/innmurt bindingsverk

Byggemåte fra middelalderen og renessansen hvor feltene i bindingsverket er fylt med for eksempel murstein.
Kilde: BoligABC

Utnov

Se laftehode.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Utofs

Se takskjegg (A).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Utskudsbord

Bord av dårlig kvalitet
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Utsparring

Åpning som tas i vegg eller etasjeskiller for gjennomføringer.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Utstukket vindu

Vindu i den bratteste del av et mansardtak. Vinduet er ikke innskåret i takflaten. Øverste takflate fortsetter som tak over vinduet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Uttoke

Fllesbetegnelse for takskjegg og utstikk.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Utveksling

Belastningsoverføring fra brutte bjelker til hele sidebjelker.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Utvendig kledning

Beskyttende sjikt av bord eller plater. På steder med mye slagregn bør kledningen utføres som to trinns tetting med utlekting.
Kilde: BoligABC