Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Hagagran

Hurtigvokst gran uegnet til hustømmer
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hake

Se bitt.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hakeblad

Tømmerbinding. Bladskjøt hvor halve bladlengden felles ned i motstykket. Kan forsterkes med dømlinger eller bolter. Kan utføes med rett eller skrått innsnitt.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hakelås

Hakeblad utført med tapper og kiler.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hals

Den delen av stokken som er igjen når laftet er ferdighogd.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halsing

Utføre et nov (C.)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halv reising

Reising (A) hvor stavene er brutt f.eks. ved etasjeskiller.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halv ved

Innskjæring som går inn til halve materialtykkelsen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halvbjelker

Halv helbjelke.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halvkløvning

Tømmerstokk delt i to eller lengden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halvstaff

List med tverrsnitt lik en halv sirkel.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halvsteinsmur

Angir murens tykkelse. Murstein er lagt murverkets lengderetning og veggtykkelsen er lik tykkelsen på steinens kortside.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Halvstender

Stolpe i bindingsverk, med redusert høyde.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halvtapp

Tapp i enden på en stav og som er halvparten så bred som stavene er tykk. Blir brukt i hjørner og ved enden av svillene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halvtømmer

Se plank.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Halv-valm

Valm i øverste halvdel av gavlrøstet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hammer

Til tømrerarbeid brukes en klohammer. Hammerhodet har en slagflate til å slå inn spiker med og en klo til å trekke dem ut med.
Kilde: BoligABC

Hammerband

(A) Flaskelagt planke til erstatning av grime og svill ved etasjeskiller i 1 1/2 etg bygninger av reisverksplank. Avstiver veggen og er opplegg for gulvbjelker. (B) Bjelke på topp av en palisadevegg. Holder sammen stavene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Handebind

Sperre utført med hanebjelke.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hanebjelke

Horisontal avstivende bjelke i en takkonstruksjon.
Kilde: BoligABC

Hanebjelke

Se saksebjelke (B).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hanebjelkelag

Se saksebjelkelag.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hankehoggjen

Se ringhoggi.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Harafitte

Unøyaktig tilpassing mellom kinningene i en lafteknute som medfører en liten spalteåpning.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Harkedregi

Se ringhoggi.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Harkedri

Se ringhoggi.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Heftelse/servitutt

Betegnelse for at noen har spesielle rettigheter (klausul) til en eiendom.De kan være positive, for eksempel rett til veiatkomst, eller negative, for eksempel forbud mot høy utnyttelsesgrad.
Kilde: BoligABC

Heftgrunn

Malingsstrøk som øker hefteevnen for det etterfølgende strøket.
Kilde: BoligABC

Hel reising

Reising (A) hvor stavene går utbrutt fra grunnmursvill til raft (C.)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Helbjelke

Firskåret bjelke med forhold 5:7 mellom kortside oglangside, og margen midt i stokken.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Heltapp

Tapp som går over hele tverrsnittet/enden av den bjelken som er tappet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Heltømmer

Se helbjelke.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hemmelighet

Dass plassert i ende av svalgang i 2 etg., eller montert som kasse på yttervegg over bakkenivå.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hems

Lite loftsrom i enden av et hus. Begrenset av galvvegg og skråhimling, men åpen mot stua.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hengestolpe

Vertikal stople i hengverk som underliggende bjelke henges opp i for lastoverføring.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hengesøyle

Se hengestolpe
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hengverk

Bærekonstruksjon hvor belastningene overføres til underlaget som vertikale krefter.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hensynssone

Avgrenset område i en reguleringsplan eller kommuneplan der det skal tas spesielle hensyn, angitt i egne retningslinjer eller bestemmelser. Plan- og bygningslovens § 11-8, c gir mulighet til å avsette slike områder med tanke på bl.a. bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. Erstatter tidligere spesialområde bevaring.
Kilde: Odda kommune

Herding

Et uttrykk for den prosessen som gir fasthetsutvikling i betong.
Kilde: Eldar Juliebø

Hest

(A) Se storsperre. (B) Åsbærende bukk som er bygd opp av to marabein og en stokk som ligger oppå disse. Marabeina står på beten.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hevd

Rettighet som aldri er bokført av myndighetene, men som har vært godkjent av alle gjennom en viss årrekke som en uskreven lov, og som derfor blir anerkjent som en lovlig rett.
Kilde: BoligABC

Himling

Se bjelkelag/etasjeskiller.
Kilde: BoligABC

Himling

Underflaten av en etasjeskiller. Bordkledning under et tak eller etasjeskiller.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hjell

Golv av løse bord på betene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hjelm

Se tårntak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hjelpematerialer

Materialer som brukes utenom bærekonstruksjonen. (Utfyllende materialer)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hjelpesperre

Sperre som understøtter oversperre.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hjelpestoff

Stoff som tilsettes i små mengder for å tilføre produktet visse ønskete egenskaper.
Kilde: BoligABC

Hjemmel

Rettslig grunnlag for en rettighet.Grunnlaget kan være en lov, tinglysning eller hevd.
Kilde: BoligABC

Hjørne

Den kant som dannes av to møtende sider.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hjørnebord

Vertikale bord i liggende panel for å dekke avslutninger i hjørner.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hjørnestav

Stav plassert i hjørnet av et bygg
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hogge inn

Avbinde stående konstruksjon.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hogge på

Avbinde liggende konstruksjon.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hoggjern

Fellesbetegnelse for stemjern og stikkhjern.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Holdstein

Se laftestein
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hollandsk bjelke

Tømmerstokk som er tilhugget på fire sider i rotenden, men bare på to sider i toppenden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hon

Se bakhun.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Honkedri

Se ringhoggi.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hornkvist

Kvist i margsiden, skåret langsetter, som rekker ut til kantsiden.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hovedbind

Sperrebind i takkonstruksjon med takstol. Bare etter hvert sperre utføres med hanebjelke og eventuelt knebukk og betegnelse hovedbind.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hovedbinder

Se hovedbind
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hovedmast

Stav i stavkirkes indre reising, vanligvis hjørnemast.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hovedmaterialer

Materialer som brukes i bærekonstruksjonen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hovedskip

Rommet mellem de indre stavrekkene i et stavbygg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hulkil

Overgang mellom gulv og vegg og mellom vegg og tak.
Kilde: BoligABC

Hullist

List med konkav profil.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hulmur

En form for murverk med kanaler og hulrom inni muren, blant annet for drenering og varmeisolasjon.
Kilde: Fortidsminneforeningen

Humus

Finfordelte, organiske stoffer som ofte finnes i tilslag og vann. (NS 427.A5)
Kilde: Eldar Juliebø

Hun

Se hon.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hundrag

(A) Vannrenne på takbord, utført som en høvlet profil. (B) Verktøy til å lage vannrenner med. Stavjern eller høvel med spesiell profil.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Husbrand

Dekorativ forlenging av vindskier ved mønet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hustyper

Hustyper bestemmes ut fra reguleringsplan, tomtestørrelse og terrengforhold.
Kilde: BoligABC

Hydraulisk kalk

Hydraulisk kalk herder med både luft og vann, har en raskere herdeprosess og gir en sterkere mørtel enn ren luft/hydratkalk. De hydrauliske kalkmørtlene betegnes med NHL og et tall som angir styrken (eks NHL3).
Kilde: Fortidsminneforeningen

Hyven

Overkant av stokker i en laftevegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Hæl

Anleggsflate i bakkant av en tømmerbinding. Benyttes oftest sammen med forsats.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Høvel

Spondannende verktøy for behandling av treflater. Mange spesialutgaver med egne betegnelser.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Høvellast

Høvlet skurlast.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Høvellast

Trelast med høvlet glatt overflate som er plan eller er formet med forskjellige profiler.
Kilde: BoligABC

Håndlist

Lister som er montert langs trapp, rampe eller vegg for å gi støtte og sikkerhet. Brukes også som ledelinje.
Kilde: BoligABC

Håndsag

Sag med bredt blad som smalner mot fri endre. Kan fås med forskjellige tanninger. Også jkalt bladsag.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Håndsten

Novstein eller enkeltstein under langvegger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Håndteringsevne

Håndtering er relatert til aktiviteter som å bære, flytte og håndtere gjenstander.Det innbefatter handlinger der det brukes bein, føtter, armer, hender rekke, løfte, legge ned, dra, skyve, sparke, gripe, slippe, snu, kaste og ta imot.
Kilde: BoligABC