Ordbok

Finn ord og uttrykk brukt i forbindelse med gamle hus og oppussing.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Gamme

Samisk husstype med vegg og tak i ett.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gangjern

Del av hengslet som sitter på dørbladet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gankvist

Særlig steil hornkvist som følge av toppbrudd ol. Ofte med bark og råte.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Garlegje

Øverste stokken i veggen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Garpe

Den gjenstående del av underhogget på laftet, som passer inn i nakkehogget.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Garpehogg

Se sperrehakk (A)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Garpenov

Laft (B) som har en garpe i underkant av stokken, som passer til nakkehogget, også kalt garpelaft.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gauken

Øverste stokken i bjorladet ( tømmeret i et tømret røst).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gaupestokk

Stokken over døråpningen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gavl

Yttervegg som ligger på tvers av møneretningen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gavlbind

Sperrebind som ligger på tvers av møneretningen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gavlbrand

Utskåret spir av tre, plassert i overgangen mellom vindkier og møne.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gavlrenne

Renne i skjæringen mellom gavl og takflate.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gavlrøst

Røstet i gavlen, dvs trekanten fra raftet og opp.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gavlspiss

Se gavlrøst.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gavlutheng

Takets utspring utenfor vegglivet i gavl.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gavlvegg

Veggen i gavlen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Geiringskasse

Se gjæringskasse.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Geisfuss

(A) Forskjellige verktøy med v-formet egg, beynttes til å skjære, høvle eller profilere i tre med. (B) Innhakk i nederste enden på skiftesperrer der denne griper om rennesperren. (C.) Kloforbindelser.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Geite, geiteved

Se yte.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Geitfot

Kort brekkjern.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gerikt (karmlist)

Tysk betegnelse for lister til omramming rundt dører og vinduer.Dekker dyttefugen mellom karm og vegg
Kilde: BoligABC

Gesell

Tidligere betegnelse på håndverkersvenn i laugstiden. Geselle = kamerat.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gesims

Fremspringene, horisontalt fasadeelement som ofte markerer etasjene eller avslutter vegglivet opp mot taket (takgesims). Gesimsen kan også markere overgangen mellom sokkelen og fasadelivet over (sokkelgesims).
Kilde: Fortidsminneforeningen

Gesims

Utstikkende avslutning på en fasade i overgangen mellom vegglivet og takflaten. Se fasader.
Kilde: BoligABC

Gesims

Øvre avslutning av fasade på langvegg.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gesimshøyde

En bygnings høyde målt fra terreng eller angitt med høyde over havets overflate til skjæringslinjen mellom fasade og tak.
Kilde: BoligABC

Gesimskasse

Se raftekasse.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gipsmaker

Gipsmakeren lager former og sjablonger, støper i gips og sement og monterer ornamenter og friser i tak og på vegger.
Kilde: BoligABC

Gjæringskasse

Kasse med bunnstykke og to vegger. Veggene har spor for sagblad til styring av sagbladet for nøyaktig vinkelskjæring.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Glassull/glassvatt

Isolasjonsmateriale som er framstilt av kvartssand eller glass.
Kilde: BoligABC

Glepp

Se sperrehakk (B)
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Glidestøp

En støpemetode hvor forskalingen jekkes opp mens det støpes slik at vi får en kontinuerlig støp uten støpeskjøter.
Kilde: Eldar Juliebø

Golv

Flaten mellom to stavpar i stavhus.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Golvlunner

Stokker lagt i sand på grunnen til bæring for gulvplank.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Golvtiler

Golvbord.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Golvåser

Kraftig tømmer som bærer gulvbjelker.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gotikk

Stilart fra middelalderen, spissbuestil.
Kilde: BoligABC

Gotisk stil

Betegnelsen brukes om arkitektur fra høymiddelalderen der spissbuen er et viktig kjennetegn. Spissbuen var også ofte et benyttet motiv i sveiserstilen.
Kilde: BoligABC

Gradsperre

Se ryggsperre.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gran - Picea abies

Grann er utbredt i et enormt område som strekker seg over hele den nordlige halvkule, fra Sibir i øst til Canada i vest. Hos oss okser den i det meste av landet så langt nord som til Målselv. På vetslandet har den riktignok ikke vært naturlig utbredt, men er plantet i stort omfang. Gran utgjør 50% av landets skogareal og er uten sammenlikning vårt viktigste skogstre. Veden: Granveden er hvit til blekt gulbrun og har en naturlig glans. Kjerneveden skuller seg ikke fra yteveden. Som andre lyse treslag vil også gran gulne en de når den utsettes for lys og luft, riktignok i mindre grad enn furu. Årringene er ikke så fremtredende som hos furu, men ellers er stukruren temmelig lik. Gran har litt lengre fibrer enn furu. Egenskaper: Granvirket er relativt lett, men under våre klimaforhold hvor det har en relativt langsom vekst, er det likevel et sterkt treslag, velegnet for vanlige byggeformål. Ved dårlige lagringsforhold kan gran få soppangrep, det gjelder både for tømmeret og for trelasten. Det er særlig lagringsråte (brent) den er utsatt for. Den fenger ikke tilnærmelsesvis så raskt blåvedangrep som furu gjør. Da porene tettes til ved tørking, lar gran seg vanskeligere impregnere enn furu. Gran egner seg ikke til bøying.
Kilde: Treteknologi, Treindustriens utdanningssenter

Grat

(A) Utstikkende ujevnhet som er lang i forhold til bredden. (B) Fremspringende kant, takås.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gratlist

Lekte beregnet til å holde sammen bord i en plate. I hverrsnitt er den ene siden utformet som en kort svalehale. Denne passer inn i en kontrakiling vinkelrett på hvert bord i platen.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gratskifte

Saks som går fra gratsperre og ned i raftet.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gratsperre

Se ryggsperre.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Grenging

Sprøytepåføring av en sparkelmasse, slik at det oppnås en ensartet, kornet overflate.
Kilde: BoligABC

Grime

(A) Se grind (A). (B) Et omfar sviller eller reimer.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Grind

(A) Bære- og avstivningskonstruksjonen i en bindingsverkvegg. Består av sviller, remmer, stolper, strevere og losholter. (B) Ei grind er et stavpar som har stavører stikkende opp over en nedfelt bete og skråbånd. På beten og innenfor stavøra ligger det ei stavlægje.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Grindabygg

Betegnelsen er den bærende konstruksjonen, kalt grind. Den består av to stendere eller stolper forbundet med en bete og er avstivet med skråband. I låver og uthus ble flere grinder reist etter hverandre på tvers av husets lengderetning og bundet sammen med horisontale, langsgående stavleggjer over hver stavrekke. Stavene og stavleggjene ble innbyrdes avstivet med skråband. Sperrene hvilte på stavleggjene.
Kilde: BoligABC

Grindebygg

Se grindhus.

Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Grindehus

Grindehuset er en vestlandsk variant av stavhuset. Karakterisert ved at det er bygd opp av fast sammenbudne grinder. Grindehuset har sperretak. Se grind (B).
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Grovt tilslag

Betegnelse for tilslag der D eller større enn eller lik 4 mm og d er større enn eller lik 2 mm. (NS-EN 12620)
Kilde: Eldar Juliebø

Grunnarbeid

Se fundamentering.
Kilde: BoligABC

Grunning

Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Kilde: BoligABC

Grunnmursvill

Svill som ligger oppå grunnmur og er underlagt for bjelkelag.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Grunnstrøk

Første strøk av tynn olje, maling eller seis på et ubehandlet underlag.
Kilde: BoligABC

Grunnsvill

Stokk som ligger oppå underbygg og er underlag for ytterveggene.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Grus

En blanding av sand og stein fra naturlig forekomst. (NS 427.A5). Kalles ofte sams masse (blanding av sand og singel).
Kilde: Eldar Juliebø

Grøfting

Se drenering.
Kilde: BoligABC

Grønn jord

Jordfarge. Er kjent fra oltiden. Fargen er grågrønn med mange nyanser og inneholder blant annet glanconite og celladonite. Den mangler mangan og tørker langsomt. Grønn jord har liten dekkevne, spesielt i olje, men egner seg til freskoteknikk og lasering.
Kilde: Gode råd om farger og stil, Jon Brænne

Grøping

Se medfar.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Grøypekniv

Se medfarkniv.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Grøypestolpe

Stolpe med spor for liggende plank.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gulvbjelke

Bjelke i etasjeskiller.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gurtebånd

Horistontalt utsmykning på fasaden i høyde med etasjeskiller eller undergurt.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gutt

Understøtting for sperre i fotingsrøst. Kan stå i lodd mellom sperre og sperrelunn, eller på skrå og felt ned over sperrelunn.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Guttereising

Fotingsrøst med bruk av vekselbjelker, gutter og avkuttete sperrelunner.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gvåv

Halvkløyvninger. Mer eller mindre uthulet for å sikre vannavrenning fra taket.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gvåvtak

Tak av halvkløvninger. Halvkløyvningene er ofte laget av stokker med tørråte. Når tørråten gjernes får man innhule halvkløyvninger.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen

Gåsved

Rotstokk med kjerneråte. Gir ekstra godt materiale til flistak.
Kilde: Teknologisk Institutt. Tore Hauge, Littlemannen og Skoftungen