Bygg og Bevar-prisen. Illustrasjon: Knut Geir Bjartland

De nominerte til Bygg og Bevarprisen 2020

Vinner kåres fredag 18 desember

Vi har lagt bak oss et spesielt år med mange begrensninger og uvante tiltak. Men til tross for det har bedriftene i bygningsvernet levert en rekke flotte arbeider. Noen av dem har kommet gjennom nåløyet hos juryen for Bygg og Bevarprisen 2020. Blant de nominerte kandidatene vi presenterer finner du vinneren som kåres fredag 18 desember

Bygg og Bevarprisen ble etablert i 2012 for å hedre bedrifter som i løpet av året har utmerket seg ved istandsetting av vår bygningsarv. Faglig kvalitet er sammen med formidling og kunnskapsoverføring viktig kriterier som vurderes av juryen.

Når det nå er niende gang prisen skal deles ut, kan vi se tilbake på en lang rekke med tidligere vinnere som har løftet restaureringsmarkedet og bidratt til opplæring av nye håndverkere. Nå skal en av følgende bedrifter tre inn i rekken av vinnere. Hvem det blir kunngjøres fredag 18 desember.

De nominerte bedriftene

Flis og murmester AS

Bedriften er nominert på bakgrunn av arbeidene på O. H. Holtasgate 14 på Notodden. Prosjektet er blant de aller første arbeiderboligene på Notodden. Boligen hadde i utgangspunktet to boenheter for arbeidere ved Tinfos og ligger i dag i et fredet område. Arbeidene er utført i tråd med antikvariske prinsipper og i nært samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommunes kulturvernavdeling. 

Flis Og Murmester As

Arbeiderboligen i O. H. Holtasgate 14 på Notodden. Foto: Flis og murmester AS

Spanne Blikk AS og Blikkenslager Nesse & Karlsen AS

De to bedriftene er nominert på bakgrunn av arbeidet med å bytte ut det store kobbertaket på fredede Haugesund Rådhus. De to blikkenslagerfirmaene gikk sammen om å utføre jobben, som er en uvanlig stor kobbertekkingsjobb etter norske forhold. Arbeidet er utført med høy faglig kvalitet og det er benyttet lærlinger i arbeidet. 

Rådhuset foto byantikvaren i haugesund

Deler av taket på Haugesund rådhus er under omtekking. Foto: Byantikvaren i Haugesund

Molo AS

Bygningsvernbutikken Molo AS i Oslo er etter hvert blitt en institusjon i norsk bygningsvern. Det startet i det små i 2003 med salg av lysthus og noen bygningsvernartikler hjemmefra og på messer, men gradvis har virksomheten vokst til å bli en av Nordens største innenfor bransjen. Fra 2013 har MOLO gjennom den tradisjonsrike beslagsbedriften Søren Wiese Aktieselskab også drevet egen produksjon av hasper, beslag etc. Bedriften er nominerte på bakgrunn av sin omfattende formidling, produksjon og tilgjengeliggjøring av produkter for bygningsvernet.

31184

Innehaver av Molo AS, Torill Løvstad. Foto: Bygg og Bevar

Sollie Bygg as

Sollie Bygg ble etablert i 1997 av Arvid Sollie. Over tid har det blitt bygd opp en bedrift med stort fokus på bygningsvern og tradisjonshåndverk. Bedriften jobber aktivt med kompetanseoverføring og en rekke av de ansatte har opplæring i bygningsvern på fagskole- og universitetsnivå. I år er bedriften nominert for arbeidene på blant annet Havnegata 8 i Risør. Resultatet har blitt et bygg til stor glede for lokalbefolkning og turister i Risør

Sollie Bygg Havnegata 8

Havnegata 8 i Risør. Foto: Sollie Bygg AS

Tømrer Thomas Sandvik Jakobsen

Thomas Sandvik Jakobsen er tømrer og holder til i Kvitseid, Telemark. Han har høyere fagskoleutdannelse innenfor bygningsvern og har gjennom årene satt i stand en rekke kulturhistoriske bygninger. I år er bedriften nominert for arbeidene ved Ruistoga og Portørmyra. Arbeidene er forbilledlig utført og er dessuten godt dokumentert. 

Thomas Bygningsmannen

Arbeidene underveis på Ruistoga. Foto: Thomas Sandvik Jakobsen

Smørholm AS

Smørholm AS arbeider med reparasjoner og rehabilitering av konstruksjoner i mur og betong. Bedriften er blant få som utfører katodisk beskyttelse av armeringen i betongkonstruksjoner. Bedriften tar på seg oppdrag over hele landet. De er nominert for arbeidene på Molde Gamle apotek. 

Gamle Molde Apotek Smørholm

Molde gamle apotek, Strandgata 5 . Foto: Arve Hatle, MOBO

Fagjuryen

Juryformann Sjur Mehlum er utdannet tømrer og etnolog. Han har lang erfaring fra kulturminnevernet, både som utførende og som ansatt hos Riksantikvaren. I dag jobber Sjur som seksjonsleder - Tilstand og bygningsvern i Multiconsult.

Jørgen Leegaard er direktør for samfunnspolitikk i Byggenæringens Landsforening, har et øye for bedrifter som jobber systematisk med kompetanseutvikling og tar eldre bebyggelse på alvor.

Eli Grøttheim har jobbet med prosjekter på eksisterende bygninger hele sitt yrkesliv. Hun har siden 1970-tallet vært opptatt av at kunnskap om opprinnelige konstruksjoner og materialer må ligge til grunn for de valg som gjøres ved restaurering og ombygging. 

Einar Engen jobber i Kulturminnefondet. Han har i mange år vært tilknyttet museumssektoren, og jobbet med en rekke restaureringsprosjekter. Gjennom årene har han opparbeidet seg unik kjennskap til kulturminnevernet over hele landet. 

Tidligere vinnere av Bygg og Bevarprisen

2012 Møbelverkstedet restaurering

2013 T. Berner & Co

2014 Stokk og Stein

2015 Malermester Klaveness

2016 Høie Ueland

2017 Malermester Studsrud

2018 XK Entreprenør

2019 Bøylestad Moen as

2020 ?

;
;