Tømrerbedriften Stokk & Stein AS fra Lom tildeles Bygg og Bevar-prisen  for 2014. Foto>: Christel Wigen Grøndahl, Bygg og Bevar

Bygg og Bevar-prisen til Stokk & Stein

Bygg og Bevar-prisen 2014

Med sjekken på 50 000,- kroner i hånden, ga juryens leder, Sjur Mehlum, Stokk & Stein AS Bygg og Bevar-prisen for 2014. Sammen med pengene følger også mye heder og gode ord, både om bedriftens innsats for tradisjonshåndverket og for bygningsarven. Siden 1997 har årets prisvinner utført 80 restaureringsprosjekter og oppført 100 hus.

- Ikke minst er det imponerende at de har holdt den faglige integriteten så høyt gjennom alle årene de har drevet på. Hverken motgang eller nedgang, har fått dem til å fire på kravene de har satt til seg selv. Bedriften har i dag 20 ansatte, der rundt halvparten driver med restaurering. Når det har vært lite å gjøre, har de prioritert å bygge kompetanse hos sine ansatte! Derfor kan man også slå fast, etter 17 år har de satt varige spor etter seg. Spor de kan være stolte av og som vi nå vil feire og takke dem for, sa juryens leder Sjur Mehlum.

Juryen var samstemte, både i utvelgelsen av de fire nominerte og i at Stokk & Stein var den som skulle ta prisen hjem.

 

Prispengene skal brukes til kompetanseformål.

- Vi har ikke bestemt oss enda hva pengene skal gå til, forteller Sverre Sørumgård.

Han var sikker på at det ble diplom til dem og at Marumsrud skulle gå av med prisen.

– Han er jo så drivende god, vanskelig å nå opp til det nivået. Men vi er stolte og glade for alle gode ord. Ikke minst sender vi en stor takk til Lom kommune som foreslo oss. Og prispengene skal nok brukes godt! Vi prøver stadig å lære mer, selv om det noen ganger føles som om vi burde ha tatt over kurset og vist hvordan det skal gjøres, smiler han i skjegget.

- Men det er alltid mer å lære, så vi får bruke litt tid på å finne det riktige å gå for!

Med lokalsamfunnet i ryggen

Stokk & Stein ble foreslått til årets pris av næringssjefen i Lom kommune, Åshild Amundsen:

- Jeg mener at Stokk og Stein er en svært verdig vinner av «Bygg og Bevar»-prisen 2014.
Bedriften har i en årrekke tatt vare på og formidlet tradisjonelt håndverk av høy kvalitet, og bidratt til restaurering og rehabilitering av svært mange bygg, både lokalt i Gudbrandsdalen, nasjonalt og til og med internasjonalt.  De har en målsetning om å restaurere etter antikvariske prinsipp der dette lar seg gjøre, og har lang erfaring og god materialkunnskap. Det brukes bare norske materialer, blant annet fra Østerdalen og Gudbrandsdalen. Inneværende år har bedriften hatt mellom ca. 8-10 restaureringsprosjekt. Et av de største prosjektene i 2014 var restaureringen av Ringebu Stavkirke. Dette var et omfattende arbeid, noe før-rapporten og stillaset er en indikasjon på.

Tømrerlærere startet bedrift

Stokk & Stein har kontoret sitt i Lom kommune i Oppland, selv om oppdragene har tatt dem lange avstander. Sverre Sørumgård og Edvin Espelund var lærere ved Lom Videregående i tømrerfag.  I 1997 startet de bedriften sammen.

Mathias Øvsteng, redaktør i Norsk Kulturarv, skrev dette om Stokk og Stein i 2005:

"Dette er historia om tradisjonsboren kunnskap som vart løfta ut frå undervisning til praktisk arbeid - frå kunnskap til kompetanse.

Etter Reform '94 vart påbyggingsåret VK2 borte frå tømrarfaget, og laftelina ved Lom vidaregåande skule i Gudbrandsdalen vart nedlagd.

Det var da ressurspersonar snudde pessimisme til optimisme: Tømrarlærarane Sverre Sørumgård og Edvin Espelund gjekk saman med fire tidlegare elevar og etablerte bedrift.(...)

Eitt av særtrekka ved firmaet er at dei dekkjer nær sagt alle sider av utfordringane ved konstruksjon og bygging, blant anna ved at fleire av dei er gode fjellklatrarar.

Det er ikkje for ingenting dei er mykje etterspurte i samband med vanskelege utfordringar i samband med for eksempel vøling av kyrkjer, bygging av bruer og tilstandsrapportar av ulikt slag."

Juryens begrunnelse:

Stokk & Stein har tatt vare på og formidlet tradisjonelt håndverk av høy kvalitet i en årrekke. Bedriften er genuint interessert og engasjert i å ta vare på gamle bygg og håndverkstradisjoner.  Deres løsninger velges i samsvar med bygningens stil, alder, konstruksjon, materialbruk og lokale egenart. Stokk & Stein er flotte ambassadører for det praktiske kulturminnevernet og for tømrerfaget!

Juryens medlemmer:

Sjur Mehlum, Riksantikvaren

Jørgen Leegaard, Byggenæringens Landsforening

Kari-Marte Frøyset, redaktør i magasinet Norske Hjem 

bygg-og-bevar-prisen-2014-vinnere-og-jury.jpg

Juryens leder, Sjur Mehlum fra Riksantikvaren, jurymedlem Jørgen Leegaard fra BNL,Haakon Laastad for Betong Consult, malermester Ole Andreas Klaveness fra Klaveness, Jan Chrisetensen og Sverre Sørumgård fra Stokk & Stein og jurymedlem Kari-Marte Frøyset redaktør i Norske Hjem.

Ringebu stavkirke

Arbei på taket, Ringebu stavkirke. Foto: Stokk & Stein
Arbei på taket, Ringebu stavkirke. Foto: Stokk & Stein
Stillas_Ringebu Stavkirke.JPG

Stillaset sier noe om omfanget på arbeidene Ringebu stavkirke bød på. Foto: Stokk & Stein as

Ringebu stavkirke. Foto: Stokk & Stein
Ringebu stavkirke. Foto: Stokk & Stein

Les mer om dette temaet