#

XK Entreprenør vinner Bygg og Bevarprisen 2018

Fra scenen i Wergelandsalen på Litteraturhuset utropte juryformann Sjur Mehlum årets vinner av Bygg og Bevarprisen til stor jubel fra de fremmøtte. Bygg og Bevarprisen 2018 gikk til XK Entreprenør AS for arbeidene på murgårdsbebyggelsen i Oslo

Det var tre nominerte bedrifter til Bygg og Bevarprisen 2018, Thorendahl AS, Bøylestad Moen AS og XK Entreprenør AS. Alle har gjennom en årrekke markert seg gjennom arbeider på våre eldre bygninger. Men det var XK Entreprenør som ble utnevnt til vinner av prisen. 

I sin begrunnelse la juryen vekt på at XK Entreprenør AS har markert seg som en bedrift med et enestående fokus på kvalitet. De har vist respekt for bygningene og faget de har arbeidet med. Ikke minst har det vist seg gjennom bedriftens kompromissløse holdning til å velge materialer og løsninger tilpasset den enkelte bygning. Derfor har de også bidratt til å løfte frem igjen tradisjonelle materialer og teknikker i murerfaget. Det har ikke minst hatt stor betydning for å kunne ta vare på murbyen Oslo for fremtiden.

Avslutningsvis begrunnet juryformannen årets prisutdeling med bedriftens arbeider på blant annet Youngstorget 7-9 og den Nederlandske Ambassade i Oscars gate.

XK Entreprenør1.jpg

Daglig leder Xhevdet Kadrijaj er opprinnelig fra Kosovo og er tredje generasjons murer. Da han kom til Norge i 1989 brakte han med seg sine erfaringer med mur, kalk og gamle teknikker. Her arbeider hans bror Beslim med trekninger i Arbiensgate 2 Foto: XK Entreprenør

Det var en glad og stolt prisvinner vi traff etter prisutdelingen. At bedriften har fått en betydningsfull rolle innenfor bygningsvernet er et resultat av mange års hardt arbeid og ikke minst mange gode kolleger og ansatte. Daglig leder Xhevdet var rask med å rose medarbeiderne i XK Entreprenør og ikke minst alle han har arbeidet med gjennom årene. - Det er mange som har lært meg mye gjennom årene, så det er flere som må takkes.

Men så er det også veldig mange som må takke XK Entreprenør. Bedrifter har mange ansatte med lang fartstid. Flere av dem begynte faktisk etter at Xhevdet rekrutterte dem fra NAV eller som nyankomne flyktninger. Jobb er et gode og bidrar til integrering og det er Xhevdet veldig opptatt av. Dessuten er det flere som ankommer Norge med store ressurser, ikke minst kunnskap og arbeidslyst. 

Engasjementet har nok også sammenheng med hans egen historie, som jobbsøker fra Kosovo.

Mureren fra Kosovo

Historien om XK Entreprenør starter allerede i 1989. Da kom Xhevdet Kadrijaj til Norge fra Kosovo for å finne arbeid. Ettersom Xhevdet er tredje generasjons murer og har vokst opp med mur, kalk og tradisjonelle teknikker, var det naturlig å oppsøke nettopp denne bransjen.

En dag kom jeg over et byggeprosjekt der et norsk murerfirma holdt på med en spesiell fasade. Ikke alt var overbevisende. Jeg spurte om å få jobbe der, men det fikk jeg ikke. Da spurte jeg om det var mulig å jobbe gratis? Ja, vær så god. Xhevdet arbeidet med murpussen og overbeviste murmesteren om at han behersket faget til gangs. Han ble tilbudt jobb, og fra den dagen har han aldri vært arbeidsledig.

Xhevdet Kadrijaj

I 1994 startet Xhevdet Kadrijaj egen bedrift og i 2010 så XK Entreprenør dagens lys. Fra starten av satset bedriften på restaurering av eldre murgårdfasader. En rekke prestisjefulle oppdrag har blitt utført gjennom årene. Vi kan nevne blant annet Gyldendal forlags fasade, Bispegården i Oslo og den nederlandske ambassade. Det har også blitt flere oppdrag utenfor Oslo, som på Jarlsberg hovedgård, Onsøy kirke og Kongsvinger festning.

Foto XK Entreprenør.jpg

Bedriften har hatt en rekke prestisjefulle oppdrag i Oslo og Østlandsområdet. Gjennom arbeidene har de også bidratt til å spre kunnskap om tradisjonelle teknikker. Foto: XK Entreprenør

IMG_4235.JPG

Xhevdet Kdrijaj med sønnen Robin. Robin arbeider også i bedriften og er utdannet murer og ingeniør. Foto: Bygg og Bevar