#

Bygg og Bevarprisen 2017 til Malermester Studsrud

Jeg er helt sjælven jeg, sa en overveldet vinner ved Roger Studsrud. Til stor applaus fra de oppmøtte på Soria Moria på Torshov, mottok han på vegne av Malemerster Studsrud Bygg og Bevarprisen 2017. 

Juryleder Sjur Mehlum fra Riksantikvaren overrakte prisen og leste juryens begrunnelse foran de oppmøtte på årets Bygg og Bevartreff. 

“Juryen mener at Malermester Studsrud gjennom sitt arbeid har vært en viktig bidragsyter for å bringe gamle håndverkstradisjoner videre. Bedriften kompromisser ikke på faglig kvalitet eller materialkvalitet i en næring med stor konkurranse. “, sa Mehlum fra Riksantikvaren fra scenen. 

Roger Studsrud mottok prisen på vegne av firmaet sammen med en av lærlingene i firmaet. 

- Jeg er veldig stolt, dette er stas både for oss og på vegne av malerfaget. Det er utrolig flott å få anerkjennelse fra et miljø som besitter så mye kompetanse, sier Studsrud. 

Han er klar på hvorfor firmaet velger å satse i restaureringsmarkedet. 

- Det er for å føle mer stolthet over faget og for å holde vedlike de gamle tradisjonene. Mer kreative og morsommere jobber. 

I takketalen presiserte Studsrud at hele firmaet har vært med på prosjektet med Halden teater. 

- Det er vIktig at flest mulig får lære seg mest mulig, særlig strekking av jutevev med maskinpapir er det viktig at hele firmaet kan gjøre slik at vi får spredt kunnskaper, forteller han.

Femte generasjon malermestere

Historien om Malermester Studsrud fra Ørje i Østfold starter allerede i 1875. Dagens eiere er femte generasjon. Bedriften er allsidig og tar mange ulike typer oppdrag, men har spesialisert seg innen antikvarisk restaurering. Bedriften jobber kontinuerlig med kompetanseutvikling og viser stor formidlingsglede.

Bedriften er nominert på bakgrunn av de innvendige arbeidene på Fredrikshald teater, inneværende år. Det er "Østfoldmuseene/ ved Halden historiske samlinger" som har foreslått kandidaten.
Fredrikshald teater fra 1838 er Norges eneste bevarte barokke teater med original scene og originale kulisser. Her har Malermester Studsrud as utført betydelige restaureringsoppgaver, blant annet i ballsalen og teatersalen. Arbeidet har fordret kompetanse på tradisjonelle teknikker og kunnskap om tradisjonelle materialer.

Prisen får de i år for det svært omfattende vedlikeholdsarbeidet bedriften har utført innvendig i Fredrikshalds Teater i Halden i perioden 01.01. –28.09.2017.

Fredrikshald teater tilbake til praktdagene

Teateret er fra 1838, og er Norges eneste bevarte barokke teater med original scene og kulisser fra teaterets byggeår. Bygget har ikke blitt renovert siden det omfattende rednings- og restaureringsarbeidet som ble gjennomført i perioden 1979-1982. Etter nesten 35 års bruk hadde mange av rommene til dels store behov for reparasjoner og vedlikehold. Studsrud har utført restaureringsarbeider i ballsalen, teatersalen, prosceniumsåpningen, balkongen, søndre sidegang, skuespillerfoajeen og begge skuespillergarderobene. 

 

Studsrud tak.jpg

Fredrikshald teater i Halden. Takene var svært avskallet og gesimser måtte repareres med stor dyktighet. På stillaset står Konrad Waren og Bjørn H. Hansen fra Malermester Studsrud AS. Foto: Bjørn Studsrud

Noen av de mest omfattende arbeidene ble gjort i ballsalen og teatersalen. I ballsalen kom man, etter bygningsarkeologiske undersøkelser samt søk i arkivene, fram til å sette rommet tilbake slik det så ut i 1921. 

Malermester Roger Studsrud renser en tapet i Halden teater Foto Malermester Studsrud as

Veggene ble skrapt rene for maling slik at nye flater kunne bygges opp, og det ble produsert kopi av det eldste tapetet som ble funnet  i speilene på veggene (i alt tre lag).

Dørene i ballsalen ble skrapt ned og skader ble reparert ved å sponse inn tre fra gamle furuvinduer. I teatersalen ble oppsprukne og slitte takmalerier restaurert. Løse malingsflak ble forsiktig skrapet av og sparkle opp. Deretter ble det blandet farger etter kunstens regler for å bevare mest mulig av originalmalingen. Dekor rundt balkongen ble også frisket opp, samt diverse detaljer i salen. I prosceniumsåpningen ble skader reparert med kalkpuss, sparklet og malt opp i tilsvarende farger. I de øvrige rommene ble skader utbedret og overflater behandlet.

Studsrud 2.JPG

Veien videre! 

Årets vinner er ikke arbeidsløs i tiden som kommer. 

- Vi har masse morsomme prosjekter pågående nå, så vi har nesten fullbooka 2018. Du må levere kvalitet, det er det viktigste, forteller Studsrud. 

Og pengene skal de bruke på videre kompetanseheving for alle ansatte. 

- Vi skal bruke pengene på kurs for de ansatte og videreutvikle kompetansen enda mer. Man blir aldri utlært i dette faget, avslutter han.