Juryformann Sjur Mehlum, Riksantikvaren tildeler T. Berner & Co AS Bygg og bevar-prisen for 2013.

T. Berner & Co AS tildelt Bygg og Bevar-prisen 2013

Murmester i egen klasse

Juryen var klar i sin sak, blant mange sterke kandidater sto murerfima T. Berner Co AS frem som vinner. Bedriften har gjennom mange år virket for bevaring – ikke bare av eldre bygninger og murverk, men også for kunnskap om materialer og teknikker.

Murmester Terje Berner har som daglig leder av bedriften gjennom mange år hatt mange spennende oppdrag over hele landet. Og i dem har han inkludert lokale håndverkere og andre lærerlystne, enten det har dreid seg om bygging av kalkovner for brenning, lesking av kalk, eller gamle murerteknikker.

Kalk i internasjonale fora

Berner har også engasjert seg internasjonalt gjennom Nordisk Forum for Bygningskalk. I dette samarbeidet har det blitt etablert kontakt mellom søskenforeninger blant annet fra Italia, England og Sverige. Også her har Terje Berner hatt mest sansen for den praktiske tilnærmingen, som han selv oppsummerer etter årsmøtet i Forum Italiano Calce i 2008:

- Selv fant jeg de historiske og restaureringstekniske forelesningene mest interessante, fremfor rene diagrambaserte/ grafisk fremstilling av laboratorieforsøk hvor det er vanskelig å få øyet på de rent praktiske konsekvenser for en håndverker.

Ikke minst gjør han sine tanker omkring håndverkerens rolle i det tverrfaglige samarbeidet en restaureringsprosess er, og ulik praksis i de forskjellige landene.

- Avstanden mellom den akademisk skolerte teoretiker som leder ethvert offisielt restaureringsarbeide i Italia og den praktisk utførende er en distanse, nærmest en avgrunn i verdisetting, som heldigvis ikke lenger er fremtredende i Nord-Europa. Selv setter jeg pris på at en spade benevnes som en spade, og har respekt for dem som kan gjøre bruk av den.

Allsidig virksomhet

Terje Berner mestrer allsidigheten innen murerfaget. Fra de finere og raffinerte murerteknikker som stucco lustro til store murverk. Han er svært allsidig og har også laget avstøpninger i betong av gamle gravplater. Likedan har han et spenn i oppdrag, fra private til store offentlige prosjekter. Han er en populær kursholder. Teori får følge av praksis. Lesking og pigmentering var noen av temaene i opplæringsprogrammet ved Buskerud Bygningsvernsenter sist august.

Læringsarena

Et nylig avsluttet prosjekt er restaureringen av steinlåven på Gamle Hvam museum. Arbeidet var, som mye av det T. Berner & Co AS driver med, også et formidlings- og opplæringsprosjekt.

- Det er viktig at kompetansen befinner seg i nærområdet av de ulike kulturminnene. Eierforholdet blir således forankret lokalt. Fremtidig vedlikehold har det best slik. Vi har det som en del av vår filosofi, og er behjelpelige med kompetanseoppbygging hvor det er et behov, sier Terje Berner selv om prosjektet.

T. Berner & Co A/S har hatt prosjektet som hovedentreprenør , og de lokale kreftene var murer Øyvind Andersen fra Nes Kommune, og murer Tore Skaret fra Aurskog Kommune, også en av bedriftens egne ansatte, Nils Kr. Høien Nielsen, deltok. Også Kjersti Elewsen fra Riksantikvaren arbeidet fysisk med murerne og fikk en innføring i det praktiske arbeidet; lesking av kalk, blanding av mørtel og maling, pinning og fugeutbygging, slemming og kalkhvitting.

Prisvinner 2013

Bygg og Bevar-prisen på 50 000,- kroner er øremerket kompetanseutvikling. Om han har en idé allerede om hva han skal bruke pengene til, svarer han:

- Det spørs om det ikke blir en studietur til Italia …

Terje Berner holder kurs om kalkmuring. Foto: Buskerud bygningsvernsenter
Terje Berner holder kurs om kalkmuring. Foto: Buskerud bygningsvernsenter