BNL MD
Foto: Ove Kirkestuen

Stafetten

Våre gamle hus tas vare på av engasjerte personer over hele landet. Men hvem er de egentlig, håndverkerne og kulturminnevernerne?  I denne serien vi har kalt stafetten kan du bli bedre kjent med dem. Vi graver litt i bakgrunnen deres, arbeidsoppgavene, favorittverktøyene og får med noen gode historier på kjøpet. Foto: Ove Kirkestuen

;
;