Arnstein Brekke

Kulturminneverner i nord

Arnstein Brekke. Foto: Lars Olav Handeland

Det må være mye vi fortsatt ikke vet - for ennå avdekkes hemmeligheter! Som initiativtaker bak Bygningsvernprosjektet har Arnstein Brekke sammen med kolleger dokumentert 24 bygninger i Salten som er bygget før 1650. To av dem er fra før 1537. Altså middelalderbygninger!

Hus som eldes over generasjoner stikker seg bort. Arnstein Brekke, leder for Bygningsvernprosjektet i Skjerstad - organisert under Bodø kommune, hadde gjennom flere år observert bygninger og byggemetoder i Nordland som kunne tyde på en høy alder. Mye høyere enn tidligere antatt. Fra 2004 ledet Bygningsvernprosjektet systematiske dendrokronologiske undersøkelser av bygninger i Nordland, særlig i Salten distriktet. Arbeidet resulterte i at ytterlige 24 bygninger ble automatisk fredet. Salten er dermed regionen nord for Trondheim med høyest konsentrasjon av så gamle bygg.

Det har vært mye uutforsket når det gjelder byggetradisjoner og materialbruk i de nordligste delene av Norge. I stor grad har man basert seg på erfaringer fra Østlandet. Bygningsvernprosjektet ledet av Arnstein har gjort en stor innsats for å endre dette bildet. Ikke bare gjennom dendrokronologiske undersøkelser, men også omkring bebyggelsen – blant annet gjennom dokumentasjon av klyngetunene i Skjerstad. Prosjektet har dessuten identifisert og delvis istandsatt noen titalls samiske bygninger. En annen stor oppgave har vært å gjøre undersøkelser og testing av ulike typer maling basert på tranolje.

Monumenter over levende og levd liv

Arnstein Brekke er utdannet tømrer og tok senere ingeniørutdanning. Det skulle i seg selv nødvendigvis ikke lede til en livslang interesse for gamle hus og kulturhistorie. Men Arnstein ble på mange måter flasket opp på samfunnsspørsmål, kulturhistorie og en interesse for den folkelige arkitekturen som monumenter over levende og levd liv. At det i tillegg var så mye ukjent og lite utforsket i nord vakte ekstra nysgjerrighet!

Det er vanskelig å gi en kort oppsummering av noen av engasjementene som fulgte Brekke i de kommende årene. La oss prøve: Har arbeidet som prestegårdsinspektør i Nord-Norge, rådgiver i Nordland fylkeskommune og Sametinget, initiert og ledet Bygningsvernprosjektet i Skjerstad siden 1992, kontorsjef i Kulturminnefondet, eget firma innen bygningsvern, lokalhistorisk arbeid – særlig i pitesamisk område, leder av Fortidsminneforeningens avd. Nordland, leder av trekomiteen i ICOMOS Norge m.m.

Gamle grønne hus

Engasjementet for klima- og miljøspørsmål ble vekket tidlig på 1990-tallet. For Arnstein ble tradisjonelle teknikker og materialbruk en del av svaret på en bærekraftig utvikling og ikke en del av problemet! Gamle bygg er tilpasset klima, naturforhold og ressurstilgang. I Skjerstad i Nordland har eksempelvis vinden vært viktig. Husene skulle ligge med gavlen mot været. I dag preger fortsatt dette bebyggelsen i bygda. – "Slik inneholder husene fortsatt kunnskap om tilpasning til naturforhold, materialbruk og handverk – kunnskap underveis mot å bli tatt i bruk i ny og bedre miljøtilpasset bebyggelse", skriver Brekke i boken Hus underveis – tun og tradisjon i Skjerstad

En gammel dame i heimbygda lærte meg at noen bygninger kan ha "tjent sin tid", at de bare hadde et bruksformål. Ikke bare kunne de rives, men de skulle rives når de var gått ut av bruk. Bygningsdeler og materialene måtte gjenbrukes. Det var det store perspektivet på den gamle bygningskulturen, hun var av dem som lærte meg mest, jeg frøs på ryggen, ingen litteratur kan slå denne innsikten, denne opplevelsen hvor det handler om klima, ressursøkonomi, men også om at vi må ta stilling til hvilket formål eldre bygninger skal tjene til nå og for framtida

Hva blir så Arnstein Brekkes favoritt verktøy? Øksa, notatblokka eller bilen. Nei, det ligger nærmere en det. Hjerte og hukommelsen er de viktigste redskapene. Det betyr vel mer enn en ni til fire jobb, det er pasjonen for levende og levd liv i de gamle husene.

Den neste personen i stafetten blir en tømrer med lang erfaring, blant annet fra sydligere strøk! Nemlig Torbjørn Prytz fra Hattfjelldal! Vi gleder oss!

Stafetten

Våre gamle hus tas vare på av engasjerte folk over hele landet. Men hvem er de egentlig, håndverkerne og kulturminnevernerne? Bli bedre kjent med dem i denne serien vi har kalt stafetten!

;
;