BNL MD

Sjur Mehlum

#

Sjur har kontorplass hos Riksantikvaren, men ofte er han på reisefot. Enten for å forelese eller for å treffe håndverkere. Noen av de mest minneverdige opplevelsene kommer imidlertid fra et sted langt inne i den russiske ødemarka

Sjur Mehlum har arbeidet hos Riksantikvaren siden 1997 og gir råd i teknisk bygningsvern. Mellom 2007 og 2015 jobbet han med istandsetting av stavkirkene gjennom å lede Riksantikvarens stavkirkeprogram. Utførende hadde en sentral rolle i programmet og Sjur jobbet mye sammen med håndverkerne. Det har blitt mye arbeid med kirkerestaureringer også de senere årene, for eksempel ved domkirken i Bergen.

Erfaringen med praktisk bygningsvern stammer fra mer enn skrivebordet og Riksantikvarens prosjekter. I 1986 tok Sjur svennebrev som tømrer. De første årene jobbet han med moderne konstruksjoner. Etter hvert fikk han jobb på Norsk folkemuseum der han fikk erfaring med eldre bygninger. Noen år senere begynte han å studere på Universitetet i Oslo. Jobb på sommer og studier på vinteren resulterte i et hovedfag i etnologi. I tillegg tok han etterutdanning i restaurering av trekonstruksjoner i Italia. Dette var før lignende studietilbud var på plass i Norge.

Gjennom ulike prosjekter hos Riksantikvaren har Sjur vært i mye Russland, særlig i Kenozero nasjonalpark nordvest i landet. Det har nesten vært som en tidsreise.

"Jeg er fascinert av hvor mye arbeid som gjøres med enkle midler. Øksa er fortsatt hovedverktøyet. Den blir brukt til det aller meste, i tillegg har arbeidene har ofte foregått på steder hvor det ikke er mulig å komme frem med store maskiner. Store tunge løft er gjort manuelt og med kreative metoder. Verktøyet og metodene er ikke et bevisst valg for å jobbe tradisjonelt, det er bare måten man fortsatt jobber på. Det er også interessant å være et sted hvor laftekulturen står så sterkt. Man lafter fortsatt nye bruksbygninger som fjøs og låver"

Om det er en ting Sjur ikke klarer seg uten, så er det ikke øksa, datamaskinen eller brillene. Det er bilen. Uten den ville jeg aldri klart å komme meg ut på de mange virkelige interessante stedene.

Sjur har møtt mange håndverkere og den som utfordres til neste stafettrunde er intet unntak. Det er Einar Strand som nå jobber i Trøndelag fylkeskommune og som tidligere har vært næming ved Husasnotra.

Stafetten

Våre gamle hus tas vare på av engasjerte folk over hele landet. Men hvem er de egentlig, håndverkerne og kulturminnevernerne?  Bli bedre kjent med dem i denne serien vi har kalt stafetten! 

;
;