Utvendige kledninger

Utvendige kledninger utgjør bygningers værhud og er nøkkelelementer i et arkitektonisk uttrykk. Kledninger er i hovedsak et ikke-bærende sjikt utenpå en bakenforliggende konstruksjon. Det er stor variasjon i kledninger. Sammenligningene er basert på 1 m2 kledning inkludert bakenforliggende utlekting eller opphengssystem.

;
;