#

Aluminiumsplater

Aluminiumsplater produseres i varierende tykkelser, normalt mellom 0,5mm og 7mm, med mange variasjoner i utseende og overflate avhengig av overflatebehandling og perforeringer. Aluminiumsplater benyttes som utvendig og innvendig kledning, og som beslag.

Rene aluminiumsplater kan være elokserte, børstede og polerte. Platene kan også overflatebehandles på ulike måter, inkludert anodisering, lakkering og diverse mekaniske behandlinger.

Aluminiumsplater inngår også i komposittprodukter, for eksempel to lag aluminium med papir eller termoplast kjerne. Ettersom det kan benyttes tynnere aluminiumsplater i disse produktene er totalutslippet sammenlignbart med rene aluminiumsplater brukt i kledning. Det er vanskelig å sikre aluminiumsplater med høy andel resirkulert innhold (over 50%) i komposittplater.

Aluminium fremstilles av bauksitt og lateritt. Bauksitt er et av de vanligste mineralressursene i jordskorpa. Gjennom en kjemisk og elektrolytisk prosess deles aluminium fra de andre elementene i bauksitt. I europeisk produksjon går det med ca. 4,3 tonn bauksitt for å lage 1 tonn aluminium.

Aluminiumsplater produseres i Norge og Europa.

Sirkulær økonomi

Smelting av aluminium er en svært energikrevende prosess. Resirkulering av aluminium krever imidlertid kun rundt 10% av energibruken til produksjon av ny aluminium. Aluminium kan resirkuleres 100% uten tap av styrke eller kvalitet. Aluminiumsplater med over 80% resirkulert innhold kan leveres, men dokumentasjon må innhentes. For aluminium i glassfasader og komposittplater er det vanskelig å oppnå over 50% resirkulert innhold.

Aluminium er svært godt egnet for resirkulering, og det finnes etablerte gjenvinningsordninger for metallfraksjoner.

Høye utslipp

Høye CO2 utslipp, men mengden avhenger av platetykkelse, energikilde for produksjon, resirkulert innhold og overflatebehandling. 

Ikke fornybar men rikelig

Råmaterialene er ikke-fornybare men rikelige. Bauksitt er et av de vanligste mineralressursene i jordskorpa.

Kan gjenvinnes og gjenbrukes

Enkelt å gjenvinne, og kan normalt gjenvinnes 100%. Det er mulig å bruke en høy andel resirkulert aluminium i nye produkter. Aluminium kan også gjenbrukes direkte i mange tilfeller.

Lav risiko

Det er ingen fare for miljøfarlige kjemikalier i ren aluminium. 

Overflatebehandlinger må kontrolleres med hensyn på kjemikalieinnhold.

Ingen avgasser

Det finnes utenlandske EPD for en rekke aluminiumsplater, både rene plater og komposittprodukter.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;