Fibersementplater

Fibersementplater består av sement, vann, mineraler og fibre. Ved å blande fibre i sementen oppnås en langt høyere styrke enn ren sement. Fibersement er lett og sterkt, hvilket betyr at det er mange forskjellige bruksmuligheter.

Portland sement, fyllstoff, cellulose, PVA fibre, pozzolanic fyllmasse og vann er normale bestanddeler i fibersementplater. Vanlige bruksområder er kledning, samt på tak og fasader.

Som alle sement produkter er produksjon av fibersement plater relativt energikrevende, men tynne platetykkelser gir likevel moderate klimagassutslipp per kvadratmeter.

Fibersement plater produseres i Europa, men noen av de vanligste i det norske markedet produseres også i Peru og USA.

Sirkulær økonomi

Fibersement plater kan delvis baseres på resirkulert materiale, men dokumentasjon på resirkulert innhold må innhentes. Fibersementplater inneholder normalt ingen resirkulerte materialer.

Fibersement plater kan gjenbrukes om de demonteres uten å forringe funksjon eller utseende. Plater som ikke gjenbrukes kan knuses og brukes som for eksempel fyllmasse eller sendes til deponi.

Varierer med produkttype

Klimagassutslipp avhenger av platetykkelse. Det er stor variasjon mellom produkter i gruppen. Transport fra produksjonssted kan ha stor betydning.

Ikke fornybar men rikelig

Ressursgrunnlag er i hovedsak ikke-fornybart, men rikelig. Enkelte bestanddeler, for eksempel fibrene i platene, bør vurderes ved produktvalg

Kan gjenbrukes men mye går til deponi

Fibersement er vedlikeholdsfritt og har lang levetid.

Platene kan i prinsippet gjenbrukes, men er sårbare for brudd og knusing ved demontering.

Lav risiko

Det er ikke funnet innhold av miljøfarlige kjemikalier i fibersement plater.

Ingen risiko

EPD er tilgjengelig for noen norske og utenlandske leverandører. I tillegg kan cellulose i produktet være FSC sertifisert.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;