#

Teglstein

Teglstein består av leire og eventuelle resirkulerte materialer. Steinen produseres ved at leire formes og brennes ved ca. 800-1000 grader i ca 3 timer. I løpet av denne prosessen fjernes alt vann fra leireblandingen og materialet blir keramisk.

Teglstein kan brukes både som kledning og som hovedbæring i ytter- og innervegger, og som overflatemateriale på gulv og dekker. Utvendig teglstein som utsettes for fukt må være frostsikkert. Dette innebærer normalt brenning ved en høyere temperatur i produksjonen. Teglstein produseres i Norden og Europa. Det produseres ikke lenger teglstein i Norge.

Sirkulær økonomi

Noen europeiske produsenter har teglsteinsprodukter som inneholder en del resirkulert materiale. For øyeblikket er det mer vanlig å se resirkulert (knust) teglstein i andre produkter som fyllmasse, tilslag i betong, tennisbane sand, og under jord som dreneringsmasser.

Teglsteinens lange levetid er en fordel når det gjelder gjenbruk. Gjenbruk av teglstein kan være tidkrevende, men er fullt mulig, spesielt dersom veggen er murt med kalkmørtel. Teglsteinsvegger bør generelt mures med den svakeste mørtelen som formålet tillater for å maksimere mulighetene for gjenbruk. Dersom teglsteinen er ødelagt eller ikke kan gjenbrukes, kan steinen knuses og brukes som fyllmasse.

Det pågår i dag mye forskning og innovasjon i teglsteinsproduksjon. Produksjon av konvensjonelle teglstein med fornybar energi er et eksempel. Det er også forsket på å lage teglstein av restprodukter fra byggeplasser og industri i stedet for nye materialressurser.

Helse og inneklima

Teglstein har høy tetthet og evne til å oppta fuktighet, og kan bidra til å utjevne temperatur- og fuktsvingninger i et rom.

Relativt høye, men avhengig av energikilde for brenning

Klimagassutslipp vil variere med brenningsgrad og energikilde for brenning. Europeisk teglproduksjon benytter både naturgass og kull. Dette vil ha stor betydning for utslippsverdiene.

Ikke fornybart men rikelig

Det finnes et rikelig ressursgrunnlag for produksjon av teglstein

Ombruk, gjenvinning og resirkulering

Teglstein er vedlikeholdsfritt med lang levetid. Tegl kan gjenbrukes direkte eller knuses. Direkte gjenbruk forutsetter at teglen er murt med en svak mørtel, og er arbeidsintensivt.

Lav risiko

Kjemikalier kan finnes i leiren som brukes som grunnlag for teglproduksjon, og kan også tilsettes i forbindelse med glasering eller fargesetting av teglsteinen. Faren er imidlertid liten.

Det finnes noen utenlandske EPD for tegl, både produktspesifikke og for produktgrupper.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;