#

Modifisert og impregnert trevirke

Modifisering av tre betyr at trevirket behandles for å bli mer motstandsdyktig, som regel mot råte eller mekanisk belastning, og dermed få lengre levetid. Eksempler på modifisering er kunstig malming, impregnering, varmebehandling, furfylering, plastinisering og varmebehandling

Til fasader har varmebehandlede, acetylerte, furfylerte og kobberimpregnerte treprodukter blitt særlig populære.

Modifisering av treet innebærer en kjemisk eller termisk prosess som vil øke klimagassutslipp fra trefasaden vesentlig sammenlignet med en ubehandlet fasade. Utslipp varierer med modifiseringteknikk, tresort og transportavstand fra produksjonssted. Varmebehandling gir høyest utslipp.

Modifisert tre er et alternativ til ubehandlet trevirke der trevirket har ekstra stor fuktpåkjenning eller som er i kontakt med jord. Modifiseringen vil endre treets egenskaper og gjør det som regel også hardere og mer sprøtt. Varmebehandling, furfylering gir treet en mørk brunfarge og vil bidra til at fasaden ikke grånes ujevnt slik ubehandlede trefasader gjør.

Noen modifisert trevirke produkter er lages i Norge, mens andre produseres i Europa.

Sirkulær økonomi

Modifisert trevirke er basert på fornybare ressurser, og mange produsenter i Norden har kilder for råmaterialet som er fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Modifisert trevirke har per definisjon en lang levetid i forhold til ubehandlet tre. Det åpner for en rekke gjenbruksmuligheter, med forbehold om endring av krav rundt kjemiske ingredienser. Avhendet trevirke går i hovedsak til energigjenvinning. CU- og CCA- impregnert trevirke skal behandles som farlig avfall ved end brukstid.

Utslipp varierer med modifiseringteknikk, tresort og transportavstand fra produksjonssted. Varmebehandling gir høyest utslipp. 

Fornybare og i hovedsak rikelige

Råmaterialene er fornybare og i hovedsak rikelige. 

Truede tresorter kan imidlertid forekomme. PEFC og FSC er sertifikater på bærekraftig skogdrif

Kan ombrukes og gjenvinnes

Kobber (Cu)-impregnert trevirke skal behandles som farlig avfall etter gjeldende praksis.

Avhenger av metode

Noen modifiseringskilder innebærer tilsetning av kjemikalier, men ingen av disse står i dag på REACH liste eller Prioritetslisten

Kobber har negative miljøeffekter.

Ingen avgasser

Det finnes et godt utvalg svanemerkede produkter og EPDer for modifisert trevirke til bruk som panel.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;