Taktekking

Taktekking har som formål å beskytte bygningen fra nedbør og andre klimapåkjenninger. Underliggende konstruksjon vil ha stor betydning for valg av taktekking, og også for den samlede miljøprofilen til konstruksjonen. Det er derfor viktig også å vurdere taktekking i sammenheng med dette. 

;
;