#

Asfalt takbelegg

Asfalt takbelegg består av en vanntett membran som beskytter bygninger fra regn, fuktighet, snø og hagl. Produktene har stammer av plast, eller kombinasjonsstammer av plast, glass og aluminium. Andre bestanddeler kan være plastfolier og skiferstrø på overflaten.

Bitumen baserte takbelegg brukes som regel på flate tak. I kompakte takløsninger legges de normalt rett over eller under isolasjonssjiktet. Takbelegget legges i ett eller flere lag og sveises, og enkelte produkter har en mekanisk innfesting i undertaket. Beregningene for bitumen-baserte takbelegg er basert på to-lags tekking.

Hvis man inkluderer utslipp fra byggeplass og transport, vil klimagassutslipp bildet kunne endre seg. Bitumen-baserte belegg krever flammebrenner, som påvirker utslipp på byggeplass. Bitumen belegg er tunge og det fører til økte transportutslipp.

Asfalt takbelegg produseres i Norge, Norden og Europa.

Sirkulær økonomi

Det er ikke funnet produkter med resirkulert innhold i bitumen-baserte takbelegg.

Levetiden på et bitumenbasert takbelegg påvirkes av elastisitet, antall lag og eventuell overliggende beskyttelse (for eksempel singel). Dimensjonerende levetid er 15-35 år. Ved endt levetid kan ikke bitumen-baserte takbelegg gjenbrukes. Ca. 2/3 klassifiseres som farlig avfall, mens resten går til energigjenvinning eller resirkulering. Knust bitumenbaserte takbelegg kan brukes i ny asfalt.

Middels klimagassutslipp

EPDer viser liten grad av variasjon i klimagassutslipp innenfor produktgruppen. Beregningene gjelder for to-lags tekking.

EPDer viser liten grad av variasjon i klimagassutslipp innenfor produktgruppen. Beregningene gjelder for to-lags tekking.

Ikke fornybart

Belegget består normalt av bitumen, kalkstein og polymerer, polyester eller glassfiber (glassmatte eller -duk). Ressursgrunnlaget er ikke fornybart og delvis truet (petroleumbasert).

Deponi, energigjenvinning eller resirkulering

Bitumen-baserte takbelegg kan ikke gjenbrukes. Ca. 2/3 klassifiseres som farlig avfall, mens resten går til energigjenvinning eller resirkulering.

Middels risiko

Bitumen-baserte takbelegg kan inneholde PAH, som er på prioritetslisten. Produsent må bekrefte fraværet av miljøfarlige kjemikalier.

Norsk og europeiske EPD er tilgjengelig.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;