Lappeskifer, klippet i rund- eller dråpeform. Foto: Anne Madsen, TEF

Skifer

Skifer er en naturlig takflis, brukt på tak i Norge siden middelalderen. Skifer er kostbart, men har lang levetid og er velegnet til gjenbruk.

Det finnes flere norske leverandører av skifer til tak. Sammensetningen av mineraler er av betydning, og kvartsskifer er spesielt velegnet til taktekking. En skifer av god kvalitet gir en metallisk klang når man slår lett på steinen. Vekten på et skifertak er omtrent det samme som et teglsteinstak, men avhenger av steintype og -størrelse.

Skifer utvinnes i Norge og i Europa. Importerte produkter er tilgjengelige fra blant annet Brasil og Kina

Sirkulær økonomi

Skifer har meget lang levetid og lite vedlikeholdsbehov. Ved prosjektering av skifertak bør det tas hensyn til demontering slik at steinen kan brukes flere ganger.

Andre miljøhensyn

Det er ofte et stort svinn ved uttak av skifer til fliser. Jo større fliser og strengere krav til overflaten, jo større svinn blir det. Lang transport bidrar til høye klimagassutslipp.

Moderat

Skifer har et moderat klimagassutslipp sammenlignet med andre taktekkinger. 

Transport vil være av stor betydning ved bruk av skifer fra utlandet.

Ikke fornybart men rikelig

Skifer er ikke-fornybart men i hovedsak rikelig.

Gjenbruk

Skifertak har svært lang levetid og skifersteinene kan gjenbrukes.

Ingen risiko

Det er ingen fare for kjemikalier i skiferstein.

Utenlandsk EPD er tilgjengelig

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as