Ser du fingermerkene? Håndstrøken Bakklandstegl. Foto: Torgeir, Tradisjonsbygg Trondheim

Takstein

Takstein produseres både i tegl (tradisjonell taktegl) og betong, og finnes i en rekke forskjellige varianter: flat, enkeltkrummet og dobbeltkrummet, med og uten glasur, med og uten fals, og i flere farger.

Takstein av tegl inneholder leire, chamotte, sand og tilsetningsstoffer som brennes ved 800-1000 grader C. Produksjonen er energiintensiv og resulterer i en hard, bestandig stein. Takstein av betong består av sand, sement, flyveaske, pigmenter og tilsetningsstoffer som støpes i former. Klimagassutslippene forsårsakes i stor grad av sementproduksjonen.

Takstein av tegl er vanlig på historiske bygninger, men benyttes også på nye prosjekter. Takstein av sement og tegl krever skrå takflater med et minimum fall som avhenger av profil og detaljering. Takstein av betong produseres i Norge og Europa. Det er ingen norsk produksjon av taktegl, produktene på det norske markedet produseres i hovedsak i Danmark og Tyskland.

Sirkulær økonomi

Det er lite resirkulert materiale i de vanligste taksteinproduktene i dag. Takstein har lang levetid og er velegnet for gjenbruk. Spesielt gjelder dette takstein av tegl.

Takstein som knuses ved endt levetid er velegnet som fyllmasse, tilslag i betong, tennisbane sand og under jord som dreneringsmasse.

Andre miljøhensyn

Tegl og takstein krever mye energi i produksjon. Noen produsenter har jobbet for å øke den fornybare andelen til denne energibruken. En produsent i Tyskland bruker for eksempel ca. 85% fornybar energi (vind og vannkraft) i produksjonsprosessen. Dette har stor betydning for det samlede klimagassutslippet.

 

Relativt høye

Klimagassutslipp fra takstein er relativt høye, og skyldes høye energikostnader i produksjon. Utslipp fra taktegl og sementstein er sammenlignbare, til tross for ulike produksjonsformer.

Ikke fornybar men rikelig

Takstein inneholder leire, chamotte, sand og i noen tilfeller resirkulert materiale. Sementstein inneholder sand, sement, flyveaske og pigmenter eller glasur.

Ombruk, resirkulering og gjenvinning

Takstein har lang levetid og er velegnet til gjenbruk, noe som er spesielt vanlig i historiske bygg. Takstein kan også knuses og brukes som fyllmasse.

Lav risiko

Det er ikke registrert helse- og miljøfarlige produkter i takstein.

Enkelte glaserte og pigmenterte produkter kan inneholde tungmetaller.

Utenlandsk EPD er tilgjengelig.

Materialet er hentet fra Grønn materialguide - veileder i miljøriktig materialvalg, versjon 2.2 oktober 2017 utarbeidet av Grønn Byggallianse og Context as

;
;