Oversikt over

Foreninger

Det er etablert en rekke foreninger som jobber med kulturminnevern og tradisjonshåndverk i Norge. Den største og eldste organisasjonen er fortidsminneforeningen. Fortidsminneforeningen har ett hovedkontor og 18 fylkesavdelinger.