BNL MD
Åsene er lektet opp og raftet hugget noe ned for å gi bordene jevnt underlag.
Åsene er lektet opp og raftet hugget noe ned for å gi bordene jevnt underlag.

Tradisjonshåndverkere i Buskerud

Tradisjonshåndverkere i Buskerud er en forening for utøvende håndverkere som jobber, eller ønsker å jobbe, med restaurering av gamle hus.

Tradisjonshåndverkere i Buskerud ble stiftet i 2012 og har som formål å:

  • Fremme utvikling av tradisjonelle håndverk innenfor byggfag og relaterte håndverk
  • Bidra til kompetanseoverføring mellom håndverkere og følge utviklingen innenfor håndverksfaget
  • Være en arena for samarbeid og arbeidsdeling mellom håndverkerne
  • Bidra til rekruttering til tradisjonelt håndverk
  • Bidra til å gjøre tradisjonshåndverkerne kjent blant eiere av fredete og verneverdige bygninger

Alle håndverkere med interesse for tradisjonelt håndverk kan være medlemmer. Interesserte uten håndverksfaglig bakgrunn kan søke om medlemskap. Søknaden vurderes av styret.

Nettside
Telefon
456 00 057
;
;