BNL MD
#

Handverkslaget, Forening for Tradisjonshandverk

Handverkslaget er en nasjonal organisasjon opprettet og driftet av tradisjonshandverkere, som selv skal ivareta og løfte fagene og utøverene av det tradisjonsbundne handverket i Norge.

Lørdag den 14. april 2018 ble en merkedag for tradisjonshandverket, da Handverkslaget som hadde ligget lenge i støpeskjeen ble en realitet. Dei hadde stiftelsesmøte på Hordamuseet på Stend. 27 personer møtte opp frå mange ulike fag, og med god geografisk spredning. 

Hovedoppgaven til Handverkslaget er å skape et åpent og inkluderende felleskap for utøvere og interesserte i alle tradisjonshandverksfag og å spre kunnskap om denne viktige, men sjelden vektlagte del av kulturarven i offentligheten. Skoleverket er et prioritert område. Foreningen er landsdekkende. Handverkslaget skal utgjøre selve fagmiljøet for tradisjonshåndverkere, og slik sett er målet å bli en overbyggende forening.

Både yrkesaktive og interesserte kan bli medlem i Handverkslaget - Foreningen for Tradisjonshandverk. Bedrifts- og fullmedlemskap koster 400,- kr (og inkluderer blant annet gratis oppføring på lagets handverkstorg), mens støttemedlemskap koster 200,- kr. For barn/ungdom/lærlinger er medlemsskapet gratis. 

;
;