#

Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen er en uavhengig og ideell forening som arbeider for å beskytte og bevare bygninger og bygningsmiljøer fra alle tider. 

Foreningen formidler kunnskap om bygningsvern, håndverk og restaureringsprosjekter gjennom länsombud og på foreningens nettsider. I tillegg arrangeres kurs og seminarer ulike steder i Sverige. 

Nettside
Adresse
Katarinahuset, Eastmansvägen 35, Stockholm
Telefon
0046 8-30 37 85