#

Håndlag

Håndlag er Fortidsminneforeningen sin satsning på unge håndverkere.

Historisk sett ble håndverkskunnskapen overført fra foreldre til barn. Man begynte også i tidlig alder. Denne dynamikken har så å si forsvunnet i vårt moderne samfunn. Gjennom Håndlag vil vi implementere kompetanseoverføringen på bakkenivå.

Avdeling Bygningsvern arrangerer flere kurs gjennom året. Deltakerne er byggfagelever på  videregående, lærlinger eller unge håndverkere som vil lære mer om tradisjonshåndverk. Formidlerne på kursene er håndplukkede håndverkere og tradisjonsbærere i sitt fag.

Vi deler også ut fire stipender på 25000,- årlig til fire unge håndverkere. Vårt mål er å bidra til å styrke tradisjonshåndverk miljøet, rekruttere unge håndverkere og gi dem et nettverk.

Nettside
Adresse
Dronningens gate 11 ,N-0152 Oslo
Telefon
23 31 70 70