Jugend vindu og port fra gamlebyen i Fredrikstad. Foto: CEWG

Vindu og dør

Vinduer og dører er en viktig del av det arkitektoniske utrykket. Men mange endringer har skjedd underveis - og vinduene er kanskje byttet ut. Om man vi tilbakeføre til originale vinduer, forbedre og tette de gamle eller bytte dem ut med en ny og energivennlig kopi - sjekk de ulike alternativene før du velger!

Skal et vindu eller dør byttes ut bare fordi det er gammelt og har en elendig U-verdi etter moderne krav? Eller må alt tas vare på bare fordi det er gammelt?

Hvilket vindu skal huset ha?

Bytte ut vinduet eller pusse opp?

Dører og porter - en veiledning

Hva er U-verdi?

Når vinduets isolasjonsevne beskrives, snakkes det om U-verdi. Enova anbefaler vinduer med U-verdi på 1,0 eller lavere. Et koblet vindu med 1+2 med gjennomgående sprosser i det enkle glasset vil kunne komme opp i en U-verdi på mellom 1,0 og 1,4. Det anbefales av miljøhensyn å skifte ut gamle vinduer som ikke kan oppnå slike verdier. Da tar man ikke hensyn til at det kan ha en verdi å ta vare på de gamle vinduene. Utfordringen blir å ta vare på miljøet og bygningshistorien.

Slik kan du forbedre U-verdien:

Hva er U-verdi?

Varmeisolering av gamle vinduer

Ruglete glass 

Er rutene ruglete er dette et tegn på høy alder. De gamle glassene er også tykkere. Det kan være vanskelig å skaffe slike glass. Ta vare på de gamle rutene og bruk dem om igjen i ny karm. Eldre glass tåler ikke høy varme og sprekker lett. Varmepistol anbefales derfor ikke. Slike vinduer bør overlates til fagfolk. Man kan kjøpe nylagde glass i alle fargenyanser og grad av "ruglethet" 

Er det håp for vinduene?

Tilstanden og alderen på vinduene avgjør hva som er best å gjøre. Noen ganger har forfallet gått så langt at det ikke er noen vei tilbake, og vinduet må skiftes ut.  Er ønsket å begrense varmetapet på grunn av trekk, står man ovenfor valgene om å tette vinduet, montere varevindu - eller kjøpe nye vinduer. Dersom du må kjøpe nye, kan gode kopier være løsningen. Se sjekklistene under og finn selv ut hvor skadet vinduene dine er, og se hva som lønner seg.

Stopp vindustrekk med tetningslist av ull

Slik reparerer du gamle vinduer

Hvorfor du bør beholde de gamle vinduene

Byantikvaren i Oslos vindusveileder 

Om vinduet må kasseres

Ta likevel vare på all belistning som kan gjenbrukes. Profilene kan brukes som mal for å få laget nytt listverk. Vinduet du skal få laget en kopi av må du også ta vare på. I gamle hus er det slett ikke uvanlig at vinduene har ulik høyde og bredde. Hvert vindu må derfor dokumenteres. 

VIKTIG: Eldre termovinduer skal leveres som spesialavfall. 

Farlig avfallet fra bygg og anlegg

Hva er en god kopi?

Gamle vinduer har som regel tynnere sprosser enn nye. Dersom originalvinduet må skiftes ut i et gammelt hus, er det viktig at kopien er lik for å ta vare på bygningens karakter og historie. Leverandørene produserer ulike løsninger for å ta vare på både hensynet til det estetiske og det energiøkonomiske. Et svar på utfordringen er Isokitt-vinduer, et annet er koplede løsninger med dobbelt glass i innervinduet .

Gode råd om vinduskopier

Kaste vinduer?

Gamle vinduer inneholder en ”cocktail” av miljøgifter (for eksempel PCB, klorparafiner og ftalater). Bruk følgende hovedregel: Finn produksjonsåret som er stemplet inn i metallisten som ligger mellom de to eller tre glassene. Er produksjonsåret mellom 1965 og 1995, inneholder vindusrammen høyst sannsynlig én eller flere miljøgifter. Ikke knus vinduet, men levér det til et kommunalt avfallsmottak, som farlig avfall.

Vinduer med PCB: Se liste over de farlige stoffene i slutten av artikkelen

  • Norskproduserte 1965-1975, utenlandske t.o.m. 1979
  • Vinduer med klorparafiner/ ftalater:
  • Norskproduserte 1975-1990, utenlandske 1980-1995

Les mer på www.ruteretur.no