BNL MD
#

Slik reparerer du gamle vinduer

Vedlikehold og utbedring

Gamle vinduer kan se slitne ut. Maling flasser og kanskje er det råte i noe av treverket. Ikke noe av dette er umulig å sette i stand! Det er mye du kan gjøre selv når det gjelder vedlikehold og reparasjon av gamle vinduer.

 

Det krever tålmodighet å restaurere gamle vinduer. Større utskiftninger av treverk kan kreve fagfolk. Vil du lære mer kan du delta på et av vindusrestaureringskursene som holdes jevnlig.

Vi har delt jobben opp i 10 økter. Før du går i gang må du sjekke at du har alt du trenger for å gjøre jobben. Sjekk utstyrslista før hver økt. Lykke til!

1  Ta ut vindusrammene

Skarp kniv gummihamer og baufil. Ill: Byggeskikksenteret
Skarp kniv gummihamer og baufil. Ill: Byggeskikksenteret
Byggeskikksenteret i Flekkefjord

Byggeskikksenteret ønsker å være et lavterskeltilbud for huseiere, og et ressurssenter for næringslivet

Les mer

Du trenger: Skarp kniv eller baufilblad til å skjære gjennom gamle malingslag, gummihammer eller annen hammer og en trelist. 

 • I gamle hus er det ofte vanskelig å åpne vinduene. Rammene kan være malt igjen.
 • Noen vinduer er ikke ment å åpnes, og er festet med spiker til karmen. Disse spikrene kan du kappe med baufil.
Gammelt vindu

I gamle hus er det ofte et mindretall av vindusrammene som kan åpnes. De øvrige er festet med spiker i karmen. Vindu med småruter fra Folkemuseet i Oslo. Foto: Christel E. Wigen Grøndahl

2  Få glassene ut av rammen

Varmelampe, nebbtang og hoggjern
Varmelampe, nebbtang og hoggjern

Du trenger: Varmelampe, nebbtang og hoggjern. Tvinger og stødig arbeidsbord. Gråpapir, blyant og tusj som kan vaskes av.


Før du tar ut glassene er det viktig å tegne opp vinduet. Skriv nummer på glassrutene og på tegningen.

 • Hvis rammen er så dårlig at den må tas fra hverandre for å repareres, er det viktig å tegne den av på gråpapir 1:1. Legg rammen på arket og tegn rundt. Hvis ikke målene er de samme, kan det bli vanskelig å sette rammen inn i karmen etter restaurering.
 • Spenn fast rammen med tvinger til arbeidsbordet. Varmelampen plasseres over kittfalsen.
 • Aldri gå i fra en varmelampe i bruk!
 • Når kittet er mykt, fjernes dette forsiktig med et hoggjern. Pass på å ikke skrape på glasset. Hoggjernet rettes mot treverket og ikke mot glassruta.
 • Stifter/ spiker fjernes med nebbtang.
 • Glasset bankes forsiktig ut.

NB! Glasset må være løst på alle sider ellers brekker det. Nytt glass, med samme farge og bevegelse kan kjøpes. Man kan også bruke gammelt glass fra andre vinduer, skulle uhellet være ute.

Med en Speadheater varmes den gamle malingen og kittet til en myk gummikonsistens som lettere lar seg skrape av. Foto: Byggeskikksenteret
Med en Speadheater varmes den gamle malingen og kittet til en myk gummikonsistens som lettere lar seg skrape av. Foto: Byggeskikksenteret
Fjerning av kitt. Det er viktig å skrape forsiktig, gammelt glass kan være sprøtt og det er lett å lage riper. Foto: Byggeskikksenteret
Fjerning av kitt. Det er viktig å skrape forsiktig, gammelt glass kan være sprøtt og det er lett å lage riper. Foto: Byggeskikksenteret

3  Fjerning av maling

Varmluftpistol, malerskrape, kokt linolje, terpentin og maling
Varmluftpistol, malerskrape, kokt linolje, terpentin og maling

Du trenger: Varmluftpistol eller varmelampe, maligsskrape, kokt linolje og terpentin eller maling til grunning.

 • Løs maling fjernes med malingsskrape. Dette er ofte nok. Men hvis profilene er gjemt under tykke malingslag, kan det være greit å ta bort malingen.  
 • Skal all maling fjernes, bruk en speedheater eller varmluftspistol. Pistolen holdes i skraperetningen. Sørg for god lufting!
 • Puss rammen med sandpapir for å få en glatt og fin overflate før du maler. Rengjorte rammer grunnes med en blanding av kokt linolje (4 deler) og terpentin (1 del) eller med en grunningsmaling (linoljemaling- grunningsstrøk eller Visir el)

NB! Husk at ved fjerning av all maling, fjernes også dokumentasjon av tidligere tiders fargevalg. Noe maling kan også inneholde bly. Ta gjerne bilder underveis.

En varmluftpistol er også et godt verktøy når gammel maling skal av. Foto: Byggeskikksenteret
En varmluftpistol er også et godt verktøy når gammel maling skal av. Foto: Byggeskikksenteret
Tykke malingslag skjuler forseggjorte profiler. Foto: Byggeskikksenteret
Tykke malingslag skjuler forseggjorte profiler. Foto: Byggeskikksenteret

4 Fjerning av beslag

Varmluftpistol, baufil, skrujern og hoggjern
Varmluftpistol, baufil, skrujern og hoggjern

Løse beslag og beslag som ligger over råteskadet treverk fjernes. Du trenger: Varmluftpistol, baufil, skrujern, hoggjern.

 • Bruk varmluftpistolen til å fjerne maling og til å løsne skruene.
 • Bruk baufil til å rengjøre sporet i skruen før disse skrus ut.
 • Det må merkes med hoggjern rundt beslaget før det fjernes, slik at det kommer på nøyaktig samme plass etter behandling.

 

5 Behandling av beslag

Stålbørste og kokt linolje
Stålbørste og kokt linolje

Hvis det er malingsrester på de løsnede beslagene kan de legges i lutoppløsning. Husk å bruke verneutstyr som gummihansker! Du trenger: Stålbørste, linolje/metallgrunning og evt lut (kaustisk soda) og gummihansker

 • Rust fjernes med en stålbørste.
 • Rengjorte beslag kan varmes opp for eksempel over grillen og legges i en tom fiskebolleboks el. med kald, kokt linolje. (oljebrenning)
 • Rengjorte beslag kan alternativt pensles med et egnet antirustmiddel.
 • En tredje løsning er å galvanisere, se illustrasjon.
 • Ødelagte beslag kan erstattes av nye kopier. Det finnes flere utgaver i handelen.
 • Er ikke de nye beslagene identiske med de originale – vent med å montere dem til vinduet er satt i karmen. Beslagene kan justeres på stedet.
Opprinnelig beslag i god stand. Foto: Byggeskikksenteret
Opprinnelig beslag i god stand. Foto: Byggeskikksenteret

6 Remontering av beslag

Skrujern og vinduskitt
Skrujern og vinduskitt

Du trenger: Skrujern, linoljekitt, skruer

 • Smør linoljekitt på baksiden av beslaget.
 • Beslagene settes på nøyaktig samme sted som de opprinnelig sto. Ved kopier i fravikende størrelse, se over.
 • Bruk jernskruer eller messingskruer og fest beslaget.
 • Kitt som tyter ut tørkes bort.

NB! Ikke bruk stjerneskruer eller torx!

Remontering av beslag. Her er samme beslag satt tilbake etter rens. Montert med nye messingskruer. Foto: Byggeskikksenteret
Remontering av beslag. Her er samme beslag satt tilbake etter rens. Montert med nye messingskruer. Foto: Byggeskikksenteret

7 Reparasjon av vindusrammen

Dor, bakksag, høvel og rasp
Dor, bakksag, høvel og rasp

Du trenger: Hammer, dor, drill med trebor, treplugger, bakksag, høvel, rasp. Lim, egnet tremateriale, kokt linolje og balsamterpentin eller grunningsmaling.

 • Råteskadet trevirke bør fjernes og erstattes av nytt.
 • Treverket i nederste del av vinduet er som regel i dårligere stand enn i øvre del.
 • I noen tilfeller er det nok å bore opp skruehullene og sette inn treplugger. Da får skruene godt feste.
 • Er råteskadene omfattende, må deler av rammen skiftes ut.
 • Rammen demonteres. Delene er ikke limt, men festet med treplugger. Pluggene er koniske og bankes ut med hammer og dor. De ulike delene tas fra hverandre.
 • Pluggene kan brukes på nytt, ta vare på de som er hele.
 • Skift ut kun det som er nødvendig. Skadet parti erstattes av treverk i samme kvalitet som det gamle – for eksempel tettvokst furu med mye kjerneved og med så lite kvist som mulig.
 • Gammelt og nytt treverk limes sammen med trelim.
 • Rengjorte rammer grunnes med en blanding av koktlinolje (4 deler) og amerikansk terpentin/ balsamterpentin (1 del) eller med grunningsmaling (for eksempel Visir) avhengig av hva slags maling som skal brukes til sluttstrøket.

TIPS! Bruk gammelt treverk til reparasjoner. Gjerne virke fra kasserte vinduer, dører eller paneler. Gammelt treverk har ofte høy kvalitet og er mer stabilt enn nytt.

Innfelling av nytt hjørn

Innfelling av nytt hjørne. utskifting av treverk er begrenset til dybden på overfalsen. Nye treplugger gir nytt feste for skruer. Foto: Byggeskikksenteret i Flekkefjord

8 Skjæring av glass

Glasskjærer og stållinjal
Glasskjærer og stållinjal

Du trenger: Egnet underlag (bord med filt, tykt teppe el.) glass, glasskjærer, stållinjal.

 • Glasset kan settes på plass når rammen er reparert, grunnet og beslagene er montert. Knuste ruter kan erstattes med gammelt glass eller med kopi av gammelt glass.
 • Tilskjæring skjer med glasskjærer. Ikke kuttet glass før? Øv deg på en bit før du går i gang!
 • Glasset legges på et fast og mykt underlag.
 • Legg stållinjalen langs snittlinjen og hold stabil, trekk glasskjæreren langs linjalen.
 • Hold glasskjæreren som en blyant. Risset må lages med jevnt trykk. Det skal høres at skjæreren biter.
 • Trekk glasset ut fra bordplaten. Bank med glasskjæreren eller annen hard gjenstand på undersiden av glasset til dette deles.

TIPS! Gammelt glass er tynnere og har en mer levende overflate enn moderne glass. Man får kjøpt glass i alle fargenyanser og med ulike sandblåste mønster til glassverandaer og annet. Kopiene produseres på samme måte som de originale glassene ble, men kan ha bedre isolerende- og reflekterende egenskaper (som ikke synes!).

Bruddstedet markeres med en glasskjærer. Glasset deles ved å slå lett fra undersiden. Foto: Byggeskikksenteret
Bruddstedet markeres med en glasskjærer. Glasset deles ved å slå lett fra undersiden. Foto: Byggeskikksenteret

9 Innsetting av glass i rammen

Kvistlakk, stiftemaskin og vinduskitt
Kvistlakk, stiftemaskin og vinduskitt

Dette trenger du: Kvistlakk, stiftemaskin, linoljekitt, kittkniv eller sparkelkniv

Kittfalsen, kanten man legger glasset i, bør grunnes med kvistlakk eller schellakk. Dette hindrer treverket fra å suge oljen ut av kittet. Malermester Ole Andreas Klaveness mener man også kan male falsen. Da isolerer man kittet slik at det ikke tørker ut gjennom det bare treverket. 

Glasset skjæres slik at det er klaring på minst en mm mellom glass og ramme.

Legg glasset på en "seng" av linoljekitt.

Trykk forsiktig ned i kittet. Glasset må være i kontakt med kittet på alle kanter.

Glasset festes deretter med stifter. Det brukes en spesiell stiftemaskin med trekantstift.

Glasset kan alternativt festes med stifter som bankes inn med hammer.

Når stiften skal slås inn i en tynn sprosse, kan det være en fordel å lage et mothold med en hammer på motsatt side av sprossen.

Til slutt egges kitt i falsen mellom glass og ramme.

Kittet eltes i hånden inntil det får den rette konsistensen. Legg på med en sparkelkniv eller kittkniv og glatt evt med en finger til slutt. Kittet skal ikke være synlig fra innsiden av vinduet.

TIPS! I noen områder av landet er det et problem at fuglene spiser på vinduskittet. Da kan man blande pepper i kittet, så holder de seg unna.

Stifting av glasset til rammen er enklere med en stiftemaskin. Kittet er lettere å arbeide med når det er knadd litt mykere. Boksen kan oppbevares i fryseren, så har den lengre holdbarhet om du ikke bruker alt på en gang. Foto: Byggeskikksenteret
Stifting av glasset til rammen er enklere med en stiftemaskin. Kittet er lettere å arbeide med når det er knadd litt mykere. Boksen kan oppbevares i fryseren, så har den lengre holdbarhet om du ikke bruker alt på en gang. Foto: Byggeskikksenteret

10 Maling av vinduet

Pensel, maling og terpentin
Pensel, maling og terpentin

Du trenger: Pensel, maling, terpentin

 • Siste ledd i vindusrestaureringen er maling av rammen.
 • Linoljemaling anbefales, men en alkydmaling kan også benyttes. Det finnes egen alkydmaling for dører og vinduer i handelen.
 • Det bør males tre strøk, les produsentens anbefaling for fremgangsmåte. Noen malinger skal tynnes i grunningsstrøkene.
 • Linoljemaling skal påføres i tynne lag, og tørke godt mellom lagene.
 • Det skal males over kittfalsen og én millimeter inn på glasset (sett fra innsiden).
 • Det enkleste er å bruke en god pensel med stødig hånd.

NB! Beslag skal males i samme farge som rammen ellers.

allbackslinolje2.jpg

Linoljemaling i klassiske farger, eller blandet etter originalfargen. Her fra hyllene til MOLO AS. Foto: Christel E. Wigen Grøndahl

Fullstendig verktøy- og produktliste 

Verktøy:

 • Stødig arbeidsbord med filt, tykt teppe el.
 • Varmluftpistol og/eller varmelampe
 • Gråpapir, blyant og tusj som kan vaskes av
 • Maligsskrape
 • Skarp kniv eller baufilblad til å skjære gjennom gamle malingslag
 • Gummihammer
 • Hammer
 • Trelist
 • Nebbtang 
 • Hoggjern
 • Tvinger
 • Stålbørste
 • Skrujern
 • Skruer, i jern eller messing (ikke stjerne eller torx!)
 • Dor
 • Drill med trebor (samme mm som skruene)
 • Bakksag,
 • Høvel
 • Rasp
 • Glasskjærer
 • Stållinjal
 • Stiftemaskin
 • Kittkniv eller sparkelkniv
 • Pensel

 

Produkter:

 • Kokt linolje
 • Terpetin
 • Evt maling til grunning for eksempel Visir
 • Evt metallgrunning
 • Evt lut (kaustisk soda) og plastbøtte med vann
 • Gummihansker (og kanskje beskyttelsesbriller)
 • Linoljekitt
 • Treplugger
 • Trelim
 • Egnet tremateriale, kjerneved av furu uten kvist eller gammelt virke av god kvalitet
 • Glass, gammelt glass eller nytt produsert som gammelt
 • Kvistlakk eller schellakk
 • Maling

Last ned veilederen i PdF: Vinduer - vinduer gjennom tidene vedlikehold & utbedring

;
;