#

Hva er U-verdi?

U-verdien er et mål på hvor god varmeisolasjon det er i en bygningsdel. En lav U-verdi for vinduer og yttervegger betyr at lite varme passerer gjennom materialene 

Varmegjennomgangskoeffisient også kalt U-verdi er et mål som brukes i byggevareindustrien for å angi en bygningsdels varmeisolerende evne. U-verdien måles i W/(m²K), og angir den mengde varme som pr. tidsenhet passerer en kvadratmeter av konstruksjonen ved en temperaturforskjell på én kelvin (eller én grad celsius) mellom konstruksjonens to sider.

En bygningsdel består oftest av flere ulike materialer, blant annet tre og isolasjon. U-verdien regnes da ut ved å legge sammen varmemotstanden i de ulike sjiktene i bygningsdelen, samt varmemotstanden ved innvendig og utvendig overflate. Et høyt tall angir stor varmeledning og dermed dårlig isolerende evne. 

Når teknisk forskrift setter krav til U-verdi i en bygningsdel gjelder det et totalt varmetap, altså inkludert alle kuldebroer som eksempelvis tre og konstruktive detaljer, isolasjon mv.

 

W/(m²K)  Hvor mye varme (watt) forsvinner gjennom en kvadratmeter bygningsdel hvis temperaturforskjellen mellom inne og ute er 1 (Kelvin) grad

Hvilke u-verdier har ulike bygningsdeler?

Disse tallene gis en ca pekepinn, og er ingen fasit! De baserer seg på SINTEF byggforsk sine blader og produsentenes egne produktinformasjoner.

 

Vinduer

Enkelt glass i vanlig ramme: 4,6-5,0

Vindu med vareramme, to vanlige glass: 2,4-2,6

Vindu med vareramme, ett vanlig enkeltglass i ytre ramme, tolags isolerrute med ett belagt glass og argongass i indre ramme: 1,3-1,7

Tolags glass: 1,1-1,4

Trelags glass: 0,9-0,7

 

Veggkonstruksjoner

Laft 15 cm uten kledning eller panel inne: 1,0

Reisverk uten isolasjon (ca 1920): 1,0

Grovt bindingsverk uten isolasjon (ca 1930-50): 0,8

Bindingsverk med papp (ca 1945-50): 0,7

Bindingsverk med 100 mm isolasjon, mineralull (ca 1955): 0,35

Bindingsverk med 150 mm isolasjon, mineralull (ca 1985): 0,28

Bindingsverk med 200 mm isoalsjon, mineralull (ca 1997): 0,2

Bindingsverk med 250 mm isolasjon, mineralull (ca 2007): 0,15