BNL MD
Smårutete vindu, Bygdøy. Foto cewg

Bytte ut gammelt vindu eller pusse opp?

Skal et vindu byttes ut bare fordi det er gammelt og har en elendig U-verdi etter moderne krav? Eller må alt tas vare på bare fordi det er gammelt?

Er det håp for vinduene?

Vinduets utseende er et viktig signal om husets stil og byggeepoke. Utformingen av listverk og dekor, samt inndelingen av rammer og glass gir en god indikasjon på tidsperioden huset er bygget. Dessverre er vinduer en truet bygningsdel på grunn av utskiftninger og manglende kunnskap om muligheten for å kunne sette de gamle vinduene i stand. Det finnes gode kopier av gamle vinduer, men kopien er en nødløsning som kun bør benyttes dersom de gamle vinduene ikke lar seg reparere.  

Ofte er gamle vinduer laget av førsteklasses materialer. Ettersom vinduene er en bygningsdel som utsettes for store påkjenninger fra vær og vind, benyttet man materialer som malmfuru som er naturlig impregnert. Det betyr at vinduer som ser slitte og svært skadet ut, kan være bedre enn utseende tilsier.  

Det finnes flere bedrifter som kan sette i stand og utbedre gamle vinduer, som et alternativ til utskifting. Fordelen er at dette vil bevare husets opprinnelige uttrykk. Dessuten vil levetiden for et godt restaurert vindu være svært mye lenger enn en dårlig kopi. Sett i et kort perspektiv kan det i noen tilfeller synes lønnsomt å bytte ut de gamle vinduene med nye. Levetid er imidlertid en viktig faktor i regnestykke. Mens et nytt vindu kan ha en levetid på 30-40 år, vil et kvalitetsvindu i malmfuru ha en levetid på 200 år. 

Hvorfor du bør beholde de gamle vinduene

Hvilket vindu skal huset ha?

Slik reparerer du gamle vinduer

 

Bytte fordi U-verdien er dårlig?

Når vinduets isolasjonsevne beskrives, snakkes det ofte om U-verdi. Det er et mål (i watt) på hvor god varmeisolasjon det er i en bygningsdel. En lav U-verdi for vinduer betyr at lite varme passerer gjennom materialene. Varmetapet gjennom et vindu som består av et lag glass uten varevindu er høyt. Det kan ha en U-verdi på mellom 4,6-5,0, mens et moderne vindu med trelags glass kan ha en U-verdi på 0,9-0,7. Les mer om U-verdi

Det er imidlertid mange muligheter til å forbedre varmeisolasjonen på eksisterende vinduer. Ofte uten at det vil ha store innvirkninger på vinduets utseende.

Les mer om varmeisolering av gamle vinduer.  

 

Vurdere tilstanden på vinduet

Før man kan stilling til om vinduene bør settes i stand eller byttes ut må man gjøre en grundig tilstandsvurdering. Om vinduene ser slitte ut kan det fortsatt være muligheter for sette dem i stand, i mange tilfeller er tilstanden bedre enn det utseende vil antyde. Om skadene skulle være større en antatt er selv store råteskader imidlertid fullt mulig å utbedre. 

En del kan man gjøre selv. Om det er sopp- og algevekst på vinduet kan det være et tegn på dårlig opptørking. I mange tilfeller vil det hjelpe å fjerne vegetasjon som skygger for sollyset, eventuelt utbedre dreneringen av vann fra vinduet. Mange vinduer subber eller får dårlige passform som følge av mange malingslag. De kan fjernes forsiktig med skrape og varmepistol. 

I noen tilfeller bør man kontakte fagpersoner. Særlig om det er skjevheter i ramme og karm som hindrer vinduets funksjon. Om det er råteskader i vinduet kan dette repareres av en erfaren fagmann. Ofte finner man slike skader i bunnrammen. Råteskader kan oppdages ved å stikke en syl eller kniv inn i skadestedet, om det møter motstand etter 2-3 mm er det sannsynligvis ingen råteskader.   

 

Hva er en god kopi?

Dersom originalvinduet må skiftes ut i et gammelt hus, er det viktig at kopien er lik for å ta vare på bygningens karakter og historie. Leverandørene produserer ulike løsninger for å ta vare på både hensynet til det estetiske og det energiøkonomiske. Flere mindre snekkerverksteder kan produsere vinduer som eksakte kopier av de originale. 

Les mer om vinduskopier her

 

Kilder

Drange, Tore m.fl.: Gamle trehus. Universitetsforlaget, Oslo 1992

Gøthesen, Håkon: Gamle vinduer. Historikk, restaurering og vedlikehold. Gøthesen forlag 2012

 

;
;