BNL MD
#

Byantikvaren i Oslo

Byantikvaren er Oslo kommunes faglige rådgiver i alle spørsmål som gjelder bevaring av arkitektoniske og kulturhistoriske verdifulle bygninger, anlegg og miljøer og arkeologiske kulturminner.

Byantikvaren tilbyr rådgivning og enkel saksbehandling «over disk» tre dager i uken.Du kan komme til Byantikvaren for å få bistand i enkle saker uten å gjøre en forhåndsavtale. Denne ordningen innbefatter også svar på generelle henvendelser over telefon og e-post. 

Nettside
Adresse
Postboks 2094, 0505 OSLO
Telefon
482 30 417
;
;