BNL MD
Det ferdige resultatet! Foto: Trebevaring as

Slik brannsikrer du den gamle døren

Brannteknisk oppgradering av verneverdige dører

Gamle tredører kan være et av de svakere punktene med hensyn til brannmotstand i eldre leilighetsbygg og bygårder. Denne veilederen foreslår hvordan døren kan utbedres for å oppnå en forventet brannmotstand på ca. 30 minutter. 

Veilederen presenterer mulige løsninger for montering av glass, platekledninger, tettelister, dørkarmer, lås og beslag ved oppgradering av brannmotstanden til gamle verneverdige tredører. Veilederen omhandler inngrep på selve døren i tilfeller hvor dette er nødvendig. Metodikken er basert på småskala branntesting og kunnskap fra tidligere erfaringer.

Følgende forutsetninger og forbehold ligger til grunn for bruk av veilederen:

 • Dørene som ble brukt i småskala branntesting var av laminert tre og hadde en tykkelse på 40 mm. Dørbladet skal være av massivtre og ha en tykkelse på minst 40 mm.
 • Oppgradering etter veilederen kan øke dørenes brannmotstand opp til ca. 30
  minutter. Siden hver dør er unik i alder, tykkelse, tresort, fuktinnhold osv., vil det være usikkerhet knyttet til den faktiske brannmotstanden som oppnås.
 • Dørene som ble brukt i småskala branntesting målte 0,58 m x 1,34 m, mens standard dørmål ofte er rundt 0,9 m x 2,0 m. Høyere dører er mer utsatt for bøyning under varmeeksponering, noe som kanskje ikke ble reflektert i testresultatet.
 • Dørene som ble brukt i småskala branntesting var nye dører laget av laminert tre, ikke massivtre. Imidlertid er forkullingshastigheten for de to lik; 0,65 mm/min for massivtre og 0,5 – 0,65 mm/min for laminert tre. Forskjellen anses ikke å ha vesentlig effekt på resultatet.
 • Ved sikring av rømningsvei skal bygget ses som en helhet, og det skal vurderes kompenserende tiltak.
 • Avstanden fra kanten av dørbladet til glassfeltåpningen skal gi en stabil ramme og må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Det brannsikre glasset er vanligvis tykkere enn vanlig glass, og derfor tyngre, og maksimal størrelse må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Glasset som ble brukt i branntestingen hadde et areal på 0,4 m2 og veide 12,6 kg.
 • Åpninger som brevluker e.l. skal tettes for å hindre brannspredning.
Vakre gamle doererLO.jpg

Gamle inngangsdører utgjør et viktig element i mange eldre bygårder. Metodikken i denne veilederen kan bidra til at dørenes opprinnelige uttrykk bevares samtidig som dørene tilfredsstiller krav til brannsikkerhet. Foto: Bygg og Bevar

FRIC

Brannforsknings og innovasjonssenteret (FRIC) startet opp våren 2019. Målet er å øke kunnskapen innen brannsikkerhet for å ta optimale beslutninger og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. FRIC ledes av RISE Fire Research i Trondheim, med NTNU og SINTEF som forskningspartnere.

Denne rapporten er utarbeidet i et samarbeid med RISE Fire Research, SINTEF og NIKU – Norsk Institutt for Kulturminneforskning

 

Les hele veilederen her

Montering av brannsikkert glass

Rømningsdører med glass skal oppgraderes ved å erstatte glasset med et brannsikkert glass, som har en brannmotstand på minimum 30 minutter for integritet og isolasjon. Det er flere måter å montere det brannklassifiserte glasset på, avhengig av tilgjengelig plass i falsen, og om originalglasset er montert på trapperomssiden eller på leilighetssiden av døren.

Les mer om fremgangsmetoden

 

Montering av platekledninger

En beskyttende platekledning plassert på den ene siden er et alternativ når du ønsker å beholde dørbladets utseende på den andre siden, for eksempel mot trapperom. Hvis trefyllingen er minst 21 mm tykk, kan du fylle ut de tynnere delene av trefyllingen med trykkfast steinull, som kuttes og limes med trelim og festes.

Les mer om fremgangsmetoden

 

Montering av tetningslister

Det er to alternativer for røyktetting rundt døren; ekspanderende lister eller gummilister. Ekspanderende lister utvider seg på varme og vil kun fungere når temperaturen i brannrommet har blitt høy nok. Kald røyk tidlig i brannutviklingen vil slippe forbi den ekspanderende listen. Derfor må det i tillegg monteres en gummilist for å stoppe kald røyk. Begge typer lister må freses inn i dørbladets karm eller inn i dørbladet for å sikre at de sitter riktig og gir en robust løsning.

Les mer om fremgangsmetoden

 

Dørkarm

Området mellom dørkarm og vegg kan være et svakt punkt i konstruksjonen. Et eksempel på
hvordan du lager en brannsikker løsning mellom dørkarmen og veggen er gitt nedenfor:

 • Størrelsen på spalten mellom dørkarmen og veggen kan være ca. 10-20 mm.
 • Fyll spalten med steinull.
 • Avslutt med å påføre branntettemasse langs spalten på begge sider av døren.

 

Lås og beslag

Lås og beslag har en viktig rolle under brann for å sikre at dørbladet kan opprettholde integriteten. Generelle regler å vurdere er:

 • Låsen og kjernen til håndtaket skal være laget av metall med et smeltepunkt på minst 850 ° C, for eksempel stål. Låsen bør ha et grep på minst 12-13 mm.
 • Det må vurderes om hengslene må byttes ut med sterkere hengsler, spesielt hvis det monteres brannsikkert glass eller gipsplate som gir en vektøkning til døren. Det kan også vurderes å legge til et ekstra hengsel i toppen av dørbladet for å supplere de eksisterende.
 • Der det er installert dørlukkere, må det vurderes om koblingspunktene skal forsterkes på grunn av den mulige høyere vekten til dørbladet. Eventuelle koblingspunkter skal ikke gå gjennom selve dørbladet.
;
;