BNL MD
Stavanger i farger. Foto: CEWG

Bybrannsikring

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har i samarbeid med Riksantikvaren gitt ut en veileder om Bybrannsikring. Dette arbeidet omfatter en registrering av nesten 200 områder med verneverdig og tett trehusbebyggelse i Norge. Områdene oppfyller følgende kriterier:

  1. Det er gjennomgående trehus i området
  2. Bebyggelsen er ansett som verneverdig
  3. Bebyggelsen skal hovedsakelig være bygget før 1900-tallet, men kan også omfatte nyere trebebyggelse med spesielle kulturhistoriske verdier
  4. Et område består normalt av minst 20 bygninger
  5. Avstanden mellom bygningene er overveiende mindre enn 8 meter

Formålet med bybrannveilederen er å informere om hvordan brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse kan gjøres i praksis. Målgruppen er eiere og brukere av bygninger, kommuner, brannvesen, kulturminnemyndigheter, branntekniske rådgivere og andre som deltar i sikringsarbeid.

I denne veilederen er det en oversikt over lover og regler som nå gjelder. Den forklarer hvorfor brannsikring av verneverdig tett trehusbebyggelse er en spesiell utfordring, og gi råd for den praktiske gjennomføringen av brannsikringen.

Last ned Riksantikvarens veileder om bybrannsikring

;
;