BNL MD
#

Fargesetting av 1800-talls murgårder

Murgårdene fra 1800-tallet er noe av det mest typiske ved Oslos by- og gatebilde. Denne bebyggelsen har som oftest pussede og malte fasader som krever jevnlig vedlikehold.

Av de spørsmålene som et gårdsstyre da må ta stilling til, er fargesettingen av fasaden et av de vanskeligste.

Det kan være ulike meninger om hva som er pent. Oftest er ikke endring av fargesettingen et søknadspliktig tiltak. Unntaket er fredete bygninger og i noen tilfeller bygninger som har bevaringsstatus gjennom reguleringsplan.

Fargen er likevel en helt vesentlig del av bygningens uttrykk. Byantikvaren ønsker derfor å gi noen råd om hva som er en historisk riktig fargesetting på murgårdene.

Men hva er "riktig"?

Last nedPdf  Byantikvarens informasjonsark om fargesetting av murgårder i Christiania

Last ned Pdf Byantikvaren i Oslos veileder:  Istandsetting og vedlikehold av murgårdsfasader

;
;