Har du gamle vinduer?

Skal man bytte eller pusse opp de gamle vinduene?