BNL MD
#

Hvordan minimere skaden på bygg og inventar hvis huset ditt brenner?

En husbrann er for mange deres verste mareritt. Men om ulykken først skulle ramme – hvordan skal du sørge for at minst mulig skade på interiør og gjenstander? Konservator Nina Kjølsen Jernæs jobber med beredskap i kirker, og har råd som private boligeiere kan dra nytte av.

- I en brann skal man først og fremst tenke på sikkerheten til mennesker og dyr. Derfor er det viktig å ha gjort det man kan i forkant for å hindre skader på interiør og inventar.

Nina Kjølsen Jernæs har ledet et beredskapsprosjekt for utvalgte kirker som ble utført av Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) og KA (Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter) i samarbeid med Østre Agder brannvesen samt Kristiansandsregionen brann og redning. Med på laget var også Riksantikvaren og Agder og Telemark bispedømme.  

I forbindelse med prosjektet ble det blant annet gjennomført en praktisk brannøvelse i middelalderkirken på Tromøy. Her fikk brannvesenet øve på nettopp det å redde ut kunst og gjenstander av høy kulturhistorisk verdi.

- At det er viktig å ha gode planer i forkant, med oversikt over gjenstander og hvor de er plassert, ble veldig tydelig gjennom øvelsen. Det er en lærdom jeg mener private eiere av eldre hus også kan ta med seg, sier hun.

Nina Kjølsen Jernæs.JPG

Mange eldre hus har også spesielle byggtekniske løsninger som kan være utfordrende i slukking av en brann. Jo mer du vet og kan formidle, jo bedre er det, forteller Nina Kjølsen Jernæs fra NIKU som har ledet et beredskapsprosjekt for kirkebygg.  Foto: Jorid Martinsen, NIKU

Hva er de fem viktigste for deg å redde?

Etter slukkeutstyr og tiltak for å hindre brann er på plass, er det neste steget å være forberedt hvis ulykken likevel skulle ramme. Slik kan du kanskje minimere hvilke verdier som går tapt i en brann. Typiske brannbegrensende tiltak er varsling, manuell eller automatisk slokking, samt organisatoriske og bygningstekniske løsninger som begrenser brannen.

- Lag en oversikt over hva du eier, med en tydelig prioritering av hva som er viktigst for deg å berge. Hvis du kun hadde muligheten til å redde fem gjenstander - tenk gjennom hva det skulle vært, sier Kjølsen Jernæs.

Både av hensyn til verdibergingsplan og forsikring, råder hun huseiere til å ta gode bilder av gjenstander som har en verdi for deg. Dette kan være ting med affeksjonsverdi, aldersverdi, kunstnerisk verdi eller andre verdier som knyttes til gjenstandens historie.

- Jo bedre inventar og interiør er dokumentert, jo bedre er du rustet dersom uhellet skulle skje, sier Kjølsen Jernæs.

 

Ta kontakt med din lokale brannstasjon

Hvis bygget du eier er fredet, eller det av andre grunner er viktig å unngå skade på interiør eller fastmontert inventar, råder Kjølsen Jernæs deg til å ta direkte kontakt med den lokale brannstasjonen. Dette mener hun er spesielt viktig for eiere av større eiendommer.

- Det er en stor fordel at brannvesenet lokalt kjenner bygget fra innsiden. I tillegg til at de vil være bedre forberedt i tilfelle en krise, kan de komme med gode skadereduserende råd.

Er du eier eller forvalter av flere bygg innenfor ett område, som for eksempel et tun, vil det være lurt å prioritere byggene i forkant. Brannvesenet kan på den måten målrettet forsøke å hindre spredning av brann til den viktigste bygningen.

Som eier er du selv ansvarlig for forebygging av brann og tiltak for å hindre at en eventuell brann sprer seg. Ved en kulturhistorisk eiendom er det viktig å oppfylle krav til et brannsikkert hjem, men samtidig velge løsninger som ivaretar eldre overflater og autentiske løsninger. Det kan av og til være krevende, så søk gjerne hjelp for å finne gode løsninger.

Vær klar over verdien av arbeidet som brannvesenet kan bidra med. 19 brannstasjoner i landet har egen restverdiredningsbil med spesialutstyr. I tillegg har mange av de resterende brannstasjonene ansatte med ekstra kompetanse innen restverdiredning.

- Restverdiredning handler om å kunne redde ut verdier eller sørge for at skadene blir minimert. Er uhellet ute i din bolig, sørg for å kommuniser hva du er mest opptatt av kan reddes ut eller hindre eventuelle senskader på. Dette tilbudet er gratis for huseier, da det er forsikringsselskapene samlet som finansierer dette tilbudet, sier hun.

Restverdiredningstjenesten rykker ut i tilfeller hvor det er store verdier å redde. Ofte kan det handle om varelagre og butikker, men det gjelder også kulturhistoriske verdier.

 

Tenk over hvordan ting er montert og plassert

I brannøvelsen i Tromøy kirke prøvde brannvesenet seg på å redde ut en replika av en døpefont, og på å fjerne kunstverk som var festet på intrikat vis. Det er viktig å på forhånd tenke over at det skal være praktisk mulig å fjerne ting fra bygget, sier Kjølsen Jernæs.

- Kan du for eksempel henge et maleri opp slik at det er mulig å ta den fra veggen i en håndvending, gjør det jobben lettere for brannvesenet.

Plassering og montering må samtidig veies opp mot tyverisikring, særlig om huset er åpent for publikum eller på annet måte har økt risiko for tyveri, legger hun til.

Enkelte større gjenstander eller møbler kan være vanskelig å redde ut. Om så anbefaler hun å kjøpe inn brannhemmende tepper, som kan brukes til å beskytte mot strålevarme og sotpartikler. Disse fås i ulike størrelser, og kan hindre stor skade på ditt favorittinventar.

Men - er det fare for eget eller andres liv, skal man selvfølgelig ikke bruke tid på å dekke til gjenstander.

 

Du som huseier kan bistå brannvesen og restverdiredningstjenesten

Brann- og redningsmannskapet er avhengig av en kjentmann som kjenner bygget og inventaret. Er du til stede, prøv å vær en så god ressurs for dem som mulig.

- Om du i forkant ikke har rukket å gjøre brannvesen og restverdiredningstjenesten kjent med eiendommen, inventaret og prioriteringslistene, så bistå dem så godt som mulig i redningsoperasjonen. I tillegg kan din kunnskap om hvordan f.eks. huset er bygd, og hvor det finnes alternative vannkilder, være til stor nytte. Mange eldre hus har også spesielle byggtekniske løsninger som kan være utfordrende i slukking av en brann. Jo mer du vet og kan formidle, jo bedre er det.

- Å tenke over hvilke risiko huset ditt er utsatt for, og se for seg ulike scenarier, er med på å kunne forberede en på uønskede hendelser. Arbeid som er gjort og tanker som er tenkt i forkant, kan være med på å påvirke konsekvensene ved en krisehendelse i positiv retning, avslutter Kjølsen Jernæs.

 

Gode beredskapstips for eiere av eldre hus med kulturhistorisk verdi:

  • Kjøp slukkeapparater bestående av skum og ikke pulver. Kombinasjonen pulver og vann gir skader på interiør som vanskelig lar seg fjerne, det kan i flere tilfeller også skade gjenstander.
  • Kjøp brannhemmende tepper til å dekke over gjenstander det er vanskelig å fjerne. Lagre teppene sammen med brannslukningsapparatet.
  • Lag prioriteringslister over gjenstandene det er viktigst å redde
  • Ta kontakt med din lokale brannstasjon for bistand til brannberedskap.
  • Etterstreb ivaretagelse av både sikkerhet og eldre overflater dersom det skal gjøres endringer i bygget.
NIKU_liggende_rød-rgb.jpg

Norsk institutt for kulturminneforskning er et uavhengig forsknings- og kompetansemiljø for norske og internasjonale kulturminner.

Les mer om NIKU

Les mer om dette temaet

;
;