Bygg og Bevar podkast - sesong 2

Bygningsvernet kan virke stort og uoversiktlig for mange huseiere. Vi snakker med ulike aktører i bygningsvernet for å vise frem hvem som er hvem og finne ut hvordan de kan hjelpe eiere av eldre boliger.

;
;