Bli kjent med bygningsvernet - Hvem er Byantikvaren?

Hva er en Byantikvar? Hvor mange finnes det, og hvordan jobber de på ulike steder i landet?

Vi tar en prat med avtroppende byantikvar i Olso Janne Wilberg om dette, og får vite mer om arbeidet til Byantikvaren i Oslo. Vi får også oppklart litt rundt vernestatus og hva det betyr, blant annet gul liste.

;
;