Bli kjent med bygningsvernet - juss og vern med Riksantikvaren

Hvorfor har vi en kulturminnelov, og hva betyr den? Vi dukker tilbake i historien og ser på jussen rundt fredet og vernet bebyggelse i Norge med Kaare Stang fra Riksantikvaren. Vi lover at dette blir moro og interessant for alle, selv om man ikke har et fredet hus. 

Vi skal snakke kulturminner og juss i denne episoden, og det blir ikke så tørt som det høres ut som! Vi går tilbake i tid og utforsker hvorfor man fikk en lov på plass for å verne om kulturminner. Vi snakker om hva loven betyr i dag, og hvordan det påvirker eiere av fredede bygninger i Norge i dag. Forskjellen mellom vern og fredning vil også bli forklart. Mannen som serverer oss alle disse godbitene? Kaare Stang fra Juridisk avdeling hos Riksantikvaren.

Kaare Stang, Riksantikvaren (og Anette Ramstad og Christer Stenby fra Bygg og Bevar)

;
;