Bli kjent med bygningsvernet - Hva driver Fortidsminneforeningen med?

Den 16. desember 1844 ble Foreningen til Norske Fortidsmindesmerkers Bevaring etablert. I dag heter foreningen Fortidsminneforeningen, og de er en viktig og fremtredende del av familien som jobber for å ivareta eldre hus og bygg i landet vårt.

Men hva driver de egentlig med, og hvordan kan de være til hjelp for eiere av gamle hus? Vi tar en prat med generalsekretær Ola Fjeldheim om historien til foreningen, hvilke prosjekter de jobber med og hvordan frivilligheten i foreningen er en så viktig for kulturminnevern og bygningsvern.

;
;