Dronningens barndomshjem

Da dronningens barndomshjem i Oslo stod i fare for å bli revet, fikk Maihaugen en spennende mulighet. Det ble starten på en stor flytteprosess for å få huset fra Oslo til Lillehammer. I denne artikkelserien følger vi arbeidet med dronningens barndomshjem. Flytting, gjenoppføring, tilbakeføring og den spennende historien bak huset. 

;
;